Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

20 maja 2019

„Paruzja” ks. Adama Skwarczyńskiego uzyskała nihil obstat

Nihil obstat zostało wydane 21.03.2019 r. przez cenzora ks. Stanisława Chabińskiego SAC. Oto jego treść:

 

Opinia i uwagi:

 

ks. Adam Skwarczyński

Paruzja

Idziesz sądzić „żywych” i „umarłych”

 

– Wstęp

– Do moich rodaków-lisi o paruzji

     – Co zbliża się do ziemi?

     – Osobiste przygotowanie

     – Jak pomóc światu w przygotowaniu do paruzji

– Apel prostaczku do wielkich tego Świata W sprawie paruzji

     – Kościół powinien stanąć wobec poniższych pytań

     – Co znaczy: „Przyjdzie sądzić żywych i umarłych”

     – Jakie będą skutki Sądu Ostatecznego na końcu czasów?

     – Apokalipsa – kilka kwestii do wyjaśnienia

        – Niektóre apokaliptyczne wydarzenia w literaturze mistycznej i w objawieniach charyzmatycznych

– Konkluzja

 

Nie pytajcie też o «imprimatuxir» dla naszej broszurki gdyż wystarczy jeśli biskupi, otrzymawszy te teksty, milczą. Słowa samego Autora.

 

Ja otrzymałem ten tekst, przeczytałem, niektóre fragmenty kilkakrotnie i nad nimi się zamyśliłem; bo obok tych treści nic można przejść „lekko”. One mają swój ciężar gatunkowy.

 

Celowo ułożyłem – powyżej – spis treści, niniejszej broszurki, gdyż mając przed oczyma jego treść można zrozumieć, co zamierzał i jak chciał przedstawić zagadnienie paruzji – Autor.

 

Najpierw sam tytuł: Każde słowo zawiera tu bogactwo treści. Autor. uważam, celowo używa sformułowania: Idziesz sądzić: dopiero po przeczytaniu całości opracowania możemy zrozumieć dlaczego takie ujęcie tematu.

 

Co więcej! Autor w sposób bardzo wnikliwy, przystępny i szczegółowy omawia każde z zagadnień dotyczą paruzji. Rzecz charakterystyczna, Autor, rozpoczyna publikację tytułem: Do moich Rodaków – list o paruzji. Tak ujęte sformułowanie świadczy o zamiarze Autora: chce po prostu w sposób bardzo bezpośredni i serdeczny ukazać rodakom prawdy, które są bardzo ważne i nic mogą oni przejść obojętnie obok nich. Co więcej muszą mieć jasne i prawdziwe ich rozumienie. Tu bowiem chodzi o to by być jak najlepiej przygotowanym: bo Jezus idzie sądzić żywych i umarłych.

 

Dodam jednak, gdyż nie jest to recenzja, lecz ogólna opinia, że wyjaśnianie i rozważanie razem z czytelnikiem takich zagadnień jak: Osobiste przygotowanie; Jak pomóc światu w przygotowaniu do paruzji: Co znaczy: „Przyjdzie sądzić żywych i umarłych”; Jakie będą skutki Sądu Ostatecznego na końcu czasów?; Apokalipsa – kilka kwestii do wyjaśnienia – to wszystko stanowi ogromny zasób wiedzy z zakresu omawianego tematu, a równocześnie służy w sposób szczególny jako materiał do przemyśleń i przemodlenia dla tych wiernych, którzy pragną szczęśliwego spotkania z Chrystusem na końcu ich czasów. Takich przemyśleń i przemodleń dokonał, i myślę, że w dalszym ciągu dokonuje Autor – i nimi się ze wszystkimi dzieli.

 

Opracowanie ks. Adama Skwarczyńskiego jest bardzo cenne, godne rozpowszechniania, potrzebne szczególnie w naszych obecnych czasach.

 

Nihil obstat, 21.03.2019 r. cenzor ks. Stanisław Chabiński SAC

Ząbki. 21 marca 2019 r.