Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Kalendarium wydarzeń osobistych, związanych z Sądem Ostatecznym, ułożony przez dwóch „świadków”:
ks. Adama Skwarczyńskiego (*) oraz Tomasza (**) .

 

*Ok. 1949 – ks. A.S. jako małe dziecko zostaje przez Maryję zaniesiony do Nieba. Trzymany przed Obliczem Boga Ojca, poznaje swoje dalsze życie oraz swoją misję, którą dzisiaj wypełnia.

 

*1949-1956 (?) – ks. A.S. bywa duchem w Nowym Świecie, nocami otrzymuje „niebiańskie lekcje teologii”.

 

*ok. 1959 – ks. A.S. otrzymuje dar poznania nieskończoności Nieba (wieczności) oraz tęsknoty za nim.

 

**ok. 1978-79 Tomasz widzi Księgę Życia będąc w Niebie (obraz przypomniany mu jest po nawróceniu).

 

*ok. 1983 – ks. A.S. jako proboszcz parafii w czasie nocnej modlitwy w kościele przeżywa „prześwietlenie sumień” w taki sposób, jakby objęło ono wszystkich mieszkańców ziemi. W rok później na rekolekcjach Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w San Marino (Collevalenza) dowiaduje się o objawieniach Maryi w Garabandal, gdzie dziewczęta otrzymały pouczenie co do tego wydarzenia jako Paruzji. W kwietniu roku 2014 przebywa przez kilka dni w Garabandal.

 

*Styczeń/luty 1994 – ks. A.S. spędza długie godziny w Chateau-Neuf de Galaure, w pokoju, w którym żyła i zmarła sł. B. Marta Robin. Tam rodzi się idea powołania do życia „Zjednoczenia Dusz-Ofiar”.

 

*Grudzień 1997 – druk (bez aprobaty Kurii) IV zeszytu (zielonego – „Czuwajcie”) z serii „Zjednoczenia Dusz-Ofiar”, zawierającego na s. 18-47 rozdział eschatologiczny „Przyjdź, Panie Jezu!”. W wydanym później w Michalineum zbiorze 5 zeszytów łącznie p.t. „W Szkole Krzyża” będą to dwa rozdziały t. II: „Oczekujemy Twego przyjścia” (s. 169) oraz „Nowe zstąpienie Ducha Świętego?” (s. 196). Po raz pierwszy cenzor kościelny zaaprobował naukę o bliskiej już Paruzji właśnie teraz, a nie na końcu świata.

 

**ok. 1997 Tomasz prosi o prezent: Biblię (mimo sceptycznego podejścia do wiary) i widzi pewien obraz, ale odrzuca go myśląc, że to gra wyobraźni.

 

**W 1998 Tomasz na ponad 20 lat odchodzi od Boga i Kościoła, skłaniając się ku nauce, pracy i karierze.

 

*2006 – druk „powieści” Z ANIOŁEM DO NOWEGO ŚWIATA, wydanej pod pseudonimem Ivan Novotny. *2010 druk części II WEJDŹ DO RADOŚCI.

 

**2011 – Tomasz wychodząc z budynku widzi obraz związany z Paruzją. Ignoruje go zupełnie myśląc, że jest to efekt zmęczenia.

 

*2012 – obstąpiony przez fałszywych proroków ks. A.S. w tym roku „żegna się ze światem”, wystawiając się na pośmiewisko. Jednak zło obraca się w dobro: dzięki temu Ksiądz odważa się na sfilmowanie jego wywiadu dla katolickiej telewizji w Barcelonie. Odtąd film na You Tube „Widziałem Nowy Świat” jest tam stale obecny, także z lektorem angielskim „I have seen the New World” oraz z dołączonym tekstem w jęz. holenderskim.

 

*2014 – ks. A.S. otrzymuje poznanie co do „Iskry z Polski” i pisze pierwszą z 5 broszur pod tym tytułem (o ofiarowaniu się Bogu za nawrócenie grzeszników świata). Następne zacznie pisać w roku 2016, po wyjściu ze szpitala, w którym przez 2 tygodnie pozostawał w śpiączce z powodu sepsy.

 

**Grudzień 2017 – Tomasz zostaje „obudzony” przez Matkę Bożą, dostaje szereg zaleceń, prowadzących do nawrócenia oraz oczyszczenia (między innymi spowiedź z całego życia). Po wypełnieniu zaleceń dostanie „zadania” do wykonania. Matka Boża rozpala w nim niezwykłą miłość do Różańca świętego, którego staje się wielkim orędownikiem.

Dostaje też pouczenie: „Zostało niewiele czasu”. Dostaje również groźby od szatana, które mają zatrzymać wykonanie zadań.

 

**2017 (ok. 27 grudnia) – Tomasz doznaje łaski ujrzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Widzi nieskończoną Miłość i Miłosierdzie Pana Jezusa. Widzi, jak ranił to Serce. W wizji może zobaczyć swoje grzechy!

 

**Styczeń 2018 – Tomasz wchodzi na drogę pokuty i pracy nad sobą.

 

**Luty 2018 – Tomasz dostaje pouczenie. Jego część brzmi: „To co dostaniesz pod natchnieniem zapiszesz, niczego nie dodasz ani nie ujmiesz, a to co dostaniesz przekażesz. Jam Jest Pan Bóg twój…”

 

Próbuje zaprzeczyć wszystkiemu co przeżył i czego jest świadkiem, wykonuje szereg badań, szukając chorób zarówno fizycznych jak i psychicznych. Pochodząc z rodziny lekarzy, podejrzewa u siebie guza mózgu. Wszystkie badania niczego jednak nie potwierdzają.

 

**Marzec 2018 – Tomasz otrzymuje łaskę i słyszy wielokrotnie (wewnętrznie) głos Pana Jezusa. Zostają mu przekazane pierwsze dwa zadania.

 

**Kwiecień 2018 – Tomasz widzi Pana Jezusa. Zostaje „dotknięty” przez Pana Jezusa i doznaje wylania Ducha Świętego. Od tej chwili rozpala się w nim niezwykły ogień, zapał do mówienia o Bogu i życia Bogiem, jak też niezwykła miłość do ludzi.

Słyszy zdanie: „Twoje oczy niechaj widzą, twoje usta niechaj mówią…” Od tego dnia zaczyna widzieć „zakryte rzeczy” z przyszłości, przeszłości i teraźniejszości, dostaje liczne natchnienia i pouczenia, wlewana mu jest nauka z Nieba.

Pierwsze wyraźne przekazy, dotyczące zbliżającej się Paruzji.

Poznaje kolejne zadanie, między innymi zbudowanie Domu Miłosierdzia Bożego Opieki nad Życiem Poczętym (będzie on miał znaczenie również po Paruzji).

 

**Maj 2018 – Otrzymuje pierwsze z Nieba słowa, które stają się tekstem skierowanym do Kościoła hierarchicznego i wiernych.

 

**Około lipca 2018 – po 30 dniach modlitwy zaleconej przez Matkę Bożą – dostaje przekaz, żeby skontaktować się niezwłocznie z ks. Adamem Skwarczyńskim. Odtąd połączy ich idea rozszerzania „Iskry z Polski” na różne sposoby.

 

**W drugiej połowie 2018 Tomasz otrzymuje obraz i wezwanie od Pana Jezusa, dotyczące wykonania krzyża. Podany obraz i jego szczegóły, jak się później okazuje, dotyczą Krzyża Pasyjnego Końca Czasów.

 

*7 grudnia 2018 ks. A.S. otrzymuje pouczenie, że Paruzja będzie nie czymś innym, lecz Sądem Ostatecznym, i znajduje logiczne tegoż uzasadnienie.

 

**Do końca 2018 Tomasz dostaje liczne przekazy, słowa, pouczenia, obrazy, przeżywa też sny i wizje. Większość z nich związana jest z Paruzją.

 

**Od stycznia 2019 Tomasz całkowicie przyjmuje powołanie i oddaje się Panu Bogu.

 

*2 lutego 2019 nocą ks. A.S. dowiaduje się, że to co przeżył w nocy ok. 1983 roku, było pierwszą fazą Sądu Ostatecznego, oraz przeżywa jego drugą fazę – trzy dni ciemności – z jakąś rodziną zamkniętą w domu na modlitwie. Chodzi o odrzucenie nawet najmniejszego zła oraz pełne pojednanie (sercem) ze wszystkimi ludźmi. Poznaje także sposób rozumienia słów Credo: „Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”.

 

**Od lutego 2019 roku Tomasz wielokrotnie czuje obecność m.in. św. Maksymiliana Marii Kolbego, który pomaga mu w pracy.

 

**W kwietniu 2019, na półtora tygodnia przed pożarem katedry Notre-Dame w Paryżu, Tomasz codziennie widzi pożar kościoła nazywanego prze niego „katedrą”, widzi też, że pożar ten dotyczy wielkiego kościoła za granicą. Ze względu na pozorną absurdalność i dokładność obrazu, który jest mu pokazany, decyduje się powiedzieć o tym tylko kilku osobom.

 

**7 kwietnia 2019 rano Tomasz odczuwa obecność Matki Bożej i Archanioła Michała. Matka Boża przejmuje „opiekę” nad Tomaszem. Jego działania na rzecz przygotowań do Paruzji wchodzą w nową fazę. Dostaje też przynaglenie do tworzenia „Wieczerników” Matki Bożej (świeckich) oraz zostaje skierowany na drogę zawierzenia i całkowitego oddania się Matce Bożej.

 

*W tym samym czasie, bez kontaktu w tej kestii z Tomaszem, ks. A.S. otrzymuje nagłe wewanie do tworzenia w całej Polsce „Wieczerników” Maryjnych. Rozmawia o tym z jednym z biskupów ordynariuszy, a następnie uczestniczy w pierwszym „Wieczerniku” kapłańskim, przez niego zorganizowanym. Wkrótce potem opracuje i wyda drukiem „podręcznik” dla organizatorów „Wieczerników” zespolonych „Iskry z Polski” oraz Kapłańskiego Ruchu Maryjnego.

 

*Ok. północy 7 kwietnia 2019 – ks. A.S. przeżywa współcierpienie mieszkańców Nieba z Bogiem Ojcem, który został odrzucony przez swoje zbuntowane ziemskie dzieci oraz bardzo tęskni za ofiarowaniem Nowego Świata tej reszcie, która pozostaje Mu wierna. Potęgi anielskie są już gotowe do wyruszenia na ostatnią bitwę na pierwszy sygnał ze strony Boga Ojca. Ks. A.S. o 2.00 w nocy z płaczem zaczyna pisać libretto oratorium: „Idziesz sądzić żywych i umarłych”.

Na początku 2019 roku (styczeń-kwiecień) ukazują się w druku takie tytuły, jak „Paruzja. Idziesz sądzić żywych i umarłych”, „Pilna spowiedź generalna jako przygotowanie do Paruzji”, „Boża niespodzianka”, libretto oratorium, „Wieczerniki” Maryjne, „Ojcze Nasz” Nowego Świata. Równolegle są one zamieszczane w internecie na stronie:

http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com.

 

**W kwietniu 2019 Tomasz, widząc mały oddźwięk ze strony ludzi na wiadomość o zbliżającej się Paruzji, dostaje natchnienie i ogromny zapał do tego, by jak najszybciej stworzyć stronę www.paruzja-iskraz.pl

 

**28 kwietnia 2019 (w święto Miłosierdzia Bożego) Tomasz otwiera witrynę internetową www.paruzja-iskraz.pl (jeszcze w budowie), zostaje opracowane logo (znak) ruchu oraz wydawnictwa „Iskra z Polski”.