Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

23 grudnia 2020

Boże Narodzenie

   „Do końca nas umiłował”! Nie dopiero w Wieczerniku, gdyż już w Betlejem – w Domu Chleba – wypełniał swoją misję Odkupiciela, a rozpoczął ją w Nazarecie w chwili Zwiastowania: „Oto idę wypełniać Twoją wolę, Ojcze”.

    Odkupił nas nie jako Bóg, lecz jako Człowiek, wynagradzając Bogu za wszystkie ludzkie nieposłuszeństwa (grzechy). Pojednał nas z Ojcem, stając się dla nas Drogą do Jego domu. Drogą jedyną, prowadzącą wprost do serca Najświętszej Trójcy.

  Idźmy z wysiłkiem tą Drogą! Zdobywajmy zasługi na Niebo! Bez tego Krew Odkupiciela na próżno byłaby za nas wylana. Nie wierzmy w Boże Miłosierdzie „dla wszystkich bez wyjątku”, niezależnie od stylu życia. Ta wiara może być drogą do piekła.

   W uroczystość Bożego Narodzenia wyśpiewujmy wspólnie Bogu hymn wdzięczności i uwielbienia za Jego miłość do nas, a ciąg dalszy tego hymnu będziemy śpiewać z mieszkańcami Nieba w wieczności: CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU! Chwała Bogu, przed obliczem którego wszelka moc truchleje – rozpada się w proch – a więc i nasi prześladowcy. Pokój zaś tym, w których ma On upodobanie.

   Adwent liturgiczny się zakończył, ale adwent oczekiwania na Powtórne (Ostateczne) przyjście Pana trwa. Niech „Iskra z Polski” wraz z aniołami Apokalipsy coraz mocniej dmie w trąby i coraz ofiarniej pełni swoją misję, chociaż jest niezrozumiana i zwalczana. Stanowimy jedno na naszym codziennym krzyżu, jedno w modlitwie za świat. Jesteśmy słabi jako ludzie, lecz mocni Mocą z Wysoka! I jest nas coraz więcej! Wspierajmy się nawzajem modlitwą.

 Każda sekunda przybliża nas do celu, więc radujmy się. PAN JEST BLISKO! Marana tha!

 

Redakcja wydawnictwa ISKRA Z POLSKI

 

Copyright © 2019 Wydawnictwo Iskra z Polski.  All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.