Copyright © 2019 Wydawnictwo Iskra z Polski.  All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

   „Do końca nas umiłował”! Nie dopiero w Wieczerniku, gdyż już w Betlejem – w Domu Chleba – wypełniał swoją misję Odkupiciela, a rozpoczął ją w Nazarecie w chwili Zwiastowania: „Oto idę wypełniać Twoją wolę, Ojcze”.

    Odkupił nas nie jako Bóg, lecz jako Człowiek, wynagradzając Bogu za wszystkie ludzkie nieposłuszeństwa (grzechy). Pojednał nas z Ojcem, stając się dla nas Drogą do Jego domu. Drogą jedyną, prowadzącą wprost do serca Najświętszej Trójcy.

  Idźmy z wysiłkiem tą Drogą! Zdobywajmy zasługi na Niebo! Bez tego Krew Odkupiciela na próżno byłaby za nas wylana. Nie wierzmy w Boże Miłosierdzie „dla wszystkich bez wyjątku”, niezależnie od stylu życia. Ta wiara może być drogą do piekła.

   W uroczystość Bożego Narodzenia wyśpiewujmy wspólnie Bogu hymn wdzięczności i uwielbienia za Jego miłość do nas, a ciąg dalszy tego hymnu będziemy śpiewać z mieszkańcami Nieba w wieczności: CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU! Chwała Bogu, przed obliczem którego wszelka moc truchleje – rozpada się w proch – a więc i nasi prześladowcy. Pokój zaś tym, w których ma On upodobanie.

   Adwent liturgiczny się zakończył, ale adwent oczekiwania na Powtórne (Ostateczne) przyjście Pana trwa. Niech „Iskra z Polski” wraz z aniołami Apokalipsy coraz mocniej dmie w trąby i coraz ofiarniej pełni swoją misję, chociaż jest niezrozumiana i zwalczana. Stanowimy jedno na naszym codziennym krzyżu, jedno w modlitwie za świat. Jesteśmy słabi jako ludzie, lecz mocni Mocą z Wysoka! I jest nas coraz więcej! Wspierajmy się nawzajem modlitwą.

 Każda sekunda przybliża nas do celu, więc radujmy się. PAN JEST BLISKO! Marana tha!

 

Redakcja wydawnictwa ISKRA Z POLSKI

 

Boże Narodzenie

23 grudnia 2020

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

Czytaj więcej...

  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt
Nasza Litania