Copyright © 2019 Wydawnictwo Iskra z Polski.  All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

OKOŁO 15 STYCZNIA 2020

 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!

 

Do rządców świata: Władza, którą dostaliście lub zdobyliście w sposób nieprawy, zostanie wam odebrana, albowiem minął czas, który był wam dany, abyście się nawrócili i wspomogli powrót waszych narodów do Mnie!

 

Do możnych: Odbiorę wam wasze bogactwo, albowiem nie przełożyliście go na miłosierdzie i dobro. Dawaliście tylko tyle, ile wam zbywało, a i to czyniliście, aby sobie przypochlebiać. Woleliście pomnażać dobra na ziemi, niż te które są w Niebie. [Niż zdobywać liczące się w Niebie].

 

Do uczonych: Wasza pycha zostanie ukarana, bo nadchodzi czas, w którym żadna wiedza nie będzie w stanie wytłumaczyć tego co zobaczycie oraz tego co się stanie; będziecie rozkładać bezradnie ręce, bo wydawało się wam, że poznaliście prawdę. Prawdy jednak nie może poznać ten, kto Mnie nie szuka. 

 

OKOŁO 10 KWIETNIA 2020

 

Tak mówi Pan:

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję we władzach, doświadczycie zawodu, albowiem władze ziemskie pomóc wam nie zdołają!

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję w mamonie, rozczarujecie się nią, albowiem wszystko co macie zniknie!

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję w nauce, będziecie zagubieni, albowiem ścieżki jej są złudne, a prawdy chwiejne!

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję w orężu i armiach, zalękniecie się albowiem odkryjecie ich słabość!

 

Bo tylko Ja Jestem Nadzieją, Drogą i Prawdą, kto pokłada we Mnie nadzieję, ten nie dozna zawodu. Ja Jestem Zdrojem i źródłem życia, kto z niego pije, ten żyć będzie na wieki.

 

Wy jednak, którzy doświadczyliście ucisku od władz ziemskich, zostaniecie wynagrodzeni, albowiem Ja wywyższę małych i uciśnionych!

 

Wy, którzy byliście w nędzy ziemskiej – zbliża się dla was czas radości, bo bogactwo Moje posiądziecie!

 

Wy, którzy chcieliście czerpać z mądrości świata, lecz zamknięto wam drogę do zgłębiania jej i poznania Mnie przez nią, posiądziecie światło od Ducha Mego i wiedzę, której nikt z obecnie żyjących mieć nie może, a odkrywać Mnie będziecie w każdej cząstce świata materialnego, który stworzyłem swoim słowem.

 

Wy, którzy doznaliście ucisku od oręża, wojny i tyranii przez armie trzymane, uwolnię Was od nich i zaprowadzę na pastwiska zielone, i otrę łzy, a ni oręż, ni wojna nie będą wam już straszne.

 

Wy, którzy wytrwacie przy Mnie, będziecie się radować i Imię Moje wysławiać, bo posiądziecie ziemię, którą wam przyobiecuję, a nastanie czas, w którym sprawiedliwi będą ze Mną wieczerzać, a Ja będę się między nimi przechadzał, i nastanie czas wielkiego wesela.

 

Wy, którzy wytrwacie, posiądziecie odnowioną ziemię, w której i lew i baranek paść się będą razem, a czas ten będzie czasem pokoju i radości.

 

Módlcie się za rządców świata i państw, bo zostaną poniżeni; część z nich upadnie, a część zostanie zabrana.

 

Módlcie się za możnych, bo rozpacz będzie prowadzić ich na zatracenie.

 

Módlcie się za tych, którzy was prześladują orężem, bo zaślepieni są i idą drogą ku ciemności.

 

Módlcie się za uczonych świata nauki i uczonych w Piśmie, albowiem pycha ich zaślepia.

 

Miłosierdzie Moje jest nieskończone, tak jak sprawiedliwość Moja, zatem nie przez brak miłosierdzia, a przez zatwardziałość serc Waszych możecie iść na zatracenie. Choć rozum Wasz nie pojmuje wszystkich dróg i wyroków Moich, powiadam wam: czas, który nadchodzi, a który jest czasem oczyszczenia, jest również Miłosierdziem Moim.

 

Czekam na was zatem stęskniony, aby was zanurzyć w Miłosierdziu Moim, a oszczędzić boleści oczyszczenia ziemi. Nie obawiajcie się, Ja bowiem jestem Miłością, a sprawiedliwość Moja jest miłosierna dla wszystkich, którzy uciekają się do Mnie.

 

Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec.

 

 

 

DLA PRZYPOMNIENIA

05 maja 2021

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

Czytaj więcej...

  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt
Nasza Litania