Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

05 maja 2021

DLA PRZYPOMNIENIA

OKOŁO 15 STYCZNIA 2020

 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!

 

Do rządców świata: Władza, którą dostaliście lub zdobyliście w sposób nieprawy, zostanie wam odebrana, albowiem minął czas, który był wam dany, abyście się nawrócili i wspomogli powrót waszych narodów do Mnie!

 

Do możnych: Odbiorę wam wasze bogactwo, albowiem nie przełożyliście go na miłosierdzie i dobro. Dawaliście tylko tyle, ile wam zbywało, a i to czyniliście, aby sobie przypochlebiać. Woleliście pomnażać dobra na ziemi, niż te które są w Niebie. [Niż zdobywać liczące się w Niebie].

 

Do uczonych: Wasza pycha zostanie ukarana, bo nadchodzi czas, w którym żadna wiedza nie będzie w stanie wytłumaczyć tego co zobaczycie oraz tego co się stanie; będziecie rozkładać bezradnie ręce, bo wydawało się wam, że poznaliście prawdę. Prawdy jednak nie może poznać ten, kto Mnie nie szuka. 

 

OKOŁO 10 KWIETNIA 2020

 

Tak mówi Pan:

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję we władzach, doświadczycie zawodu, albowiem władze ziemskie pomóc wam nie zdołają!

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję w mamonie, rozczarujecie się nią, albowiem wszystko co macie zniknie!

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję w nauce, będziecie zagubieni, albowiem ścieżki jej są złudne, a prawdy chwiejne!

 

Wy, którzy pokładacie nadzieję w orężu i armiach, zalękniecie się albowiem odkryjecie ich słabość!

 

Bo tylko Ja Jestem Nadzieją, Drogą i Prawdą, kto pokłada we Mnie nadzieję, ten nie dozna zawodu. Ja Jestem Zdrojem i źródłem życia, kto z niego pije, ten żyć będzie na wieki.

 

Wy jednak, którzy doświadczyliście ucisku od władz ziemskich, zostaniecie wynagrodzeni, albowiem Ja wywyższę małych i uciśnionych!

 

Wy, którzy byliście w nędzy ziemskiej – zbliża się dla was czas radości, bo bogactwo Moje posiądziecie!

 

Wy, którzy chcieliście czerpać z mądrości świata, lecz zamknięto wam drogę do zgłębiania jej i poznania Mnie przez nią, posiądziecie światło od Ducha Mego i wiedzę, której nikt z obecnie żyjących mieć nie może, a odkrywać Mnie będziecie w każdej cząstce świata materialnego, który stworzyłem swoim słowem.

 

Wy, którzy doznaliście ucisku od oręża, wojny i tyranii przez armie trzymane, uwolnię Was od nich i zaprowadzę na pastwiska zielone, i otrę łzy, a ni oręż, ni wojna nie będą wam już straszne.

 

Wy, którzy wytrwacie przy Mnie, będziecie się radować i Imię Moje wysławiać, bo posiądziecie ziemię, którą wam przyobiecuję, a nastanie czas, w którym sprawiedliwi będą ze Mną wieczerzać, a Ja będę się między nimi przechadzał, i nastanie czas wielkiego wesela.

 

Wy, którzy wytrwacie, posiądziecie odnowioną ziemię, w której i lew i baranek paść się będą razem, a czas ten będzie czasem pokoju i radości.

 

Módlcie się za rządców świata i państw, bo zostaną poniżeni; część z nich upadnie, a część zostanie zabrana.

 

Módlcie się za możnych, bo rozpacz będzie prowadzić ich na zatracenie.

 

Módlcie się za tych, którzy was prześladują orężem, bo zaślepieni są i idą drogą ku ciemności.

 

Módlcie się za uczonych świata nauki i uczonych w Piśmie, albowiem pycha ich zaślepia.

 

Miłosierdzie Moje jest nieskończone, tak jak sprawiedliwość Moja, zatem nie przez brak miłosierdzia, a przez zatwardziałość serc Waszych możecie iść na zatracenie. Choć rozum Wasz nie pojmuje wszystkich dróg i wyroków Moich, powiadam wam: czas, który nadchodzi, a który jest czasem oczyszczenia, jest również Miłosierdziem Moim.

 

Czekam na was zatem stęskniony, aby was zanurzyć w Miłosierdziu Moim, a oszczędzić boleści oczyszczenia ziemi. Nie obawiajcie się, Ja bowiem jestem Miłością, a sprawiedliwość Moja jest miłosierna dla wszystkich, którzy uciekają się do Mnie.

 

Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec.

 

 

 

Copyright © 2019 Wydawnictwo Iskra z Polski.  All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.