Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

26 lutego 2022

Do ludzi na całym świecie!/ To People All Over the World!

   Do wszystkich mieszkańców świata: zarówno do tych na wschodzie, jak i w różnych częściach Europy; do tych mieszkających za oceanami – na wyspach, w najgłębszych zakątkach dżungli, a nawet do przebywających na biegunie północnym i południowym. Bracia i Siostry, żyjący z dala od Polski, Bóg przekazał mi następujące słowa:

 

„Nie będzie na ziemi człowieka, którego nie dotkną nadchodzące wydarzenia".

 

   Dlatego zwracam się do Was, abyście posłuchali głosu Boga, dobiegającego z Polski: nadchodzi czas oczyszczenia Ziemi. Ci którzy posłuchają tego głosu, mogą zostać ocaleni. Co prawda dziś wojna nie puka jeszcze do waszych drzwi, ale byliście świadkami błyskawicznego dotknięcia całego świata niezwykłą „pandemią". Do obecnej chwili Bóg pokazał mi tylko nieliczne wydarzenia, które dotkną dalekie kraje. Myślę jednak, że jeśli w jakiś sposób odpowiecie na ten głos Boga, On pokaże mi dużo więcej, aby uchronić Was przed tym, co ma się wydarzyć.

 

Niech Was Bóg błogosławi.

Tomasz

 

***************

 

 

To all inhabitants of the world: both those in the East and those in different parts of Europe; to those living overseas – on islands, in the deepest jungle, and even to those on the North Pole and on the South Pole. Brothers and Sisters living far from Poland, God has communicated to me the following words: 

 

“Not a single human will be unaffected by the oncoming events.

 

That is why I turn to you to listen to the voice of God coming from Poland. Those who will listen to this voice may be saved. Although war is not yet knocking at your door, you were witnesses to the whole world being struck in a flash by an unusual “pandemic”. Until now God has shown me only few of the events to affect remote countries. I think, however, that if you respond somehow to this voice of God, He will show me much more in order to prevent you from what is to happen.

 

May God bless you. 

Tomasz

 

 

 

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.