Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

16 grudnia 2021

DWA ADWENTY

                DWA ADWENTY

 

Najmilszej Córze, co Matką być miała,

Dzieweczce czystej oprzeć się nie mogłeś,

gdy tonąc we łzach, słowami Proroków

Mesjasza przyjścia z Nieba przyzywała!

   Więc o lat wiele skróciłeś czekanie

   swojego ludu, rozdarłszy obłoki,

   by Słowo mogło mieszkać między nami,

   gdy Ona przyjmie Twoje Zwiastowanie…

Dziś przed Twym Tronem korzy się Przeczysta,

a choć jest w Niebie, krwawe łzy wylewa

nad wiecznym losem Twoich ziemskich dzieci,

co Tobą gardzą, a chcą antychrysta!

   Spójrz, całe Niebo dziś woła za nami,

   Wokół Królowej Twój lud zgromadzony!

   Pokrzyżuj wszystkie plany z piekła rodem!

   Uczyń, o Boże, ten cud nad cudami!

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,

niech Twe Królestwo na niej zapanuje.

Daj ją Twym świętym, jak rzekli Prorocy,

napełnij szczęściem całe Twe stworzenie!

   Na końcu czasów Duch z Oblubienicą

   „Przyjdź!” – mówią, z grecka brzmi to „Marana tha”.

   Kto tylko słyszy, niechaj razem woła,

   wstrząśnięty wielką Bożą tajemnicą.

Z Apokalipsy pieczęci zrywane,

jeźdźcy w galopie, brzmią trąby Aniołów,

Pan-Oblubieniec jako błyskawica

idzie! Czy dusze są przygotowane?

   Opatrzcie lampy, wyjdźcie na spotkanie,

   ale z radością, gdy czyste sumienie.

   Piekło niech zadrży, wroga się nie bójcie!

   Ziemio, nadchodzi twoje zmartwychwstanie!

Idź jeszcze z Mistrzem śmiało na Golgotę

o ludu Boży, po to masz dar męstwa!

Na tej niełatwej drodze wytrwać trzeba

dla wielkiej chwały, która będzie potem.

   Bóg da ci ziemię wolną od cierpienia,

   gdzie wilk z barankiem, lew i cielę razem,

   serca uskrzydli ogromną miłością,

   by Mu śpiewały swój hymn uwielbienia!

 

 

 

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.