Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński  All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zaprzyjaźnione strony: www.wydawnictwo-iskraz.pl

    Ruch powstał w odpowiedzi na bolesny wyrzut Matki Bożej w Fatimie (14 sierpnia 1917 r.), która pokazała dzieciom piekło i stwierdziła, że idą do niego tysiące grzeszników, gdyż nie ma komu za nich ofiarować się i modlić. Jego zalążkiem było powołane do życia przez ks. Adama Skwarczyńskiego „Zjednoczenie Dusz-Ofiar”, późniejsza „Szkoła Krzyża”. W roku 2012 ks. Adam otrzymał światło, że tego właśnie (ofiarowania się i modlitwy) oczekiwał Pan Jezus  od Polski mówiąc, że z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na Jego ostateczne przyjście.

   W 2014 roku powstał akt ofiarowania się Bogu Ojcu za grzeszników świata w zjednoczeniu z ofiarą Jego Jednorodzonego Syna, a w 2015 pierwszy z serii 5 zeszytów objętych tytułem „Iskra z Polski”. Od tamtej pory czytelnicy tych zeszytów, a potem także napotykający na nie w internecie, kontynuowali to, co wcześniej można było przeczytać w serii zeszytów „Zjednoczenia Dusz-Ofiar”, później połączonych w 2 tomach p.t. „W Szkole Krzyża” (wyd. Michalineum). Idea ofiarowania Bogu własnego krzyża, będąca podstawą kapłaństwa powszechnego, została przez powstający ruch „Iskra z Polski” poszerzona: każdy mieszkaniec świata bez wyjątku powinien mieć kogoś, kto się za niego ofiaruje. Rok 2016, w którym powstał zeszyt 2 „Iskra z Polski”, przyniósł połączenie idei ofiarowania się za świat z modlitwą o nawrócenie grzeszników świata, gdyż Matka Boża w Fatimie ukazała konieczność zarówno jednego, jak i drugiego.

    Od tamtej pory Ruch objął nieznaną nam liczbę członków, na pewno dziesiątki, a może i setki tysięcy. Poprzez tłumaczenia oraz filmy dotarł także za granicę. 7 grudnia 2018 roku został zelektryzowany nową wiadomością, przychodzącą z Nieba: mamy przygotowywać siebie i świat nie na co innego, a na Sąd Ostateczny! Właśnie nim ma być Paruzja czyli powtórne, a zarazem ostateczne przyjście Jezusa na ziemię. Głównym celem Paruzji nie ma być – co dotąd łączono z Sądem Ostatecznym na samym końcu świata – ostateczne (na wieki) rozdzielenie ludzkości „na prawicę i na lewicę Sędziego”, lecz danie jej ostatniej szansy na nawrócenie. Dzień 2 lutego 2019, święto Ofiarowania Jezusa w Świątyni (M.B. Gromnicznej), przyniósł nowe światło: pierwszym etapem czy fazą Sądu Ostatecznego ma być sąd szczegółowy „pośmiertny” (czyli taki jak po śmierci), tyle że bez śmierci, zaś drugim jego etapem mają być 3 dni ciemności, podczas których ziemia „zostanie zżęta” przez Aniołów, oddzielających ludzi nawróconych od zbuntowanych, odsyłanych do piekła. Nawróceni, po absolutnie pełnym pojednaniu się z Bogiem i z ludźmi, otrzymają w darze Nowy Świat czyli ziemię jakby na nowo stworzoną, bardzo podobną do Raju.

 

Z zasadami Ruchu można obecnie zapoznać się poprzez lekturę broszury PARUZJA. IDZIESZ SĄDZIĆ “ŻYWYCH” I “UMARŁYCH”, drukowaną przez nasze wydawnictwo “Iskra z Polski”. Te zasady są bardzo proste:

 

1. trzeba być w stanie łaski uświęcającej,

2. trzeba, po przemyśleniu treści aktu ofiarowania Bogu swego krzyża za świat, odmówić ten akt, wiążący do końca trzeciego dnia ciemności, czyli drugiego etapu Sądu Ostatecznego,

3. należy swoje modlitwy ofiarować Bogu za nawrócenie świata.

4. Od członków Ruchu wymaga się także apostolstwa w swoim otoczeniu, głównie przez kolportowanie odpowiedniej lektury, proponowanej przez nasze wydawnictwo, jak też – na miarę możliwości – zakładanie grup modlitewnych o nazwie „Wieczerniki Maryjne” lub uczestnictwo w spotkaniach „Wieczerników” tam, gdzie one istnieją.

Animatorami Ruchu są ks. Adam Skwarczyński oraz Tomasz, prowadzący stronę www.paruzja-iskraz.pl oraz wydawnictwo „Iskra z Polski”. Ks. Adam obejmuje swoją modlitwą, ofiarą Mszy świętej i błogosławieństwem, wszystkich członków Ruchu, obecnych i przyszłych.

  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

Ruch Iskra z Polski

Wiadomości

26 February 2022
  To all inhabitants of the world: both those in the East and those in different parts of Europe; to those living overseas – on islands,
13 September 2021
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Adam Skwarczyński zaprasza tych, którzy o godz. 19.00 nie będą jeszcze spali, do duchowej z nim łączności przy ołtarzu