Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

JESZCZE O CZIPACH

21 maja 2019

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

JESZCZE O CZIPACH

ks. Adam Skwarczyński, maj 2019.

Najwyraźniej Matka Boża uczyła nas przez ks. Gobbiego o „znaku Bestii”, który odnosi się do wszystkich czasów i ma charakter duchowy. Czy Adam i Ewa w Raju go nie otrzymali od węża piekielnego? Jest nim i będzie wpływ tegoż wroga na ludzkie myślenie (czoło) i działanie (ręka). Jednak najwyraźniej jest to (i będzie) widoczne w obecnym czasie antychrysta, zwłaszcza na zbliżającym się szczycie jego panowania. Lepiej powiedzieć: na dwóch jego szczytach: teraz, za naszych dni oraz w latach najokrutniejszego z prześladowań na samym końcu świata.

 

Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, niewidoczny dla ludzkiego oka znak Bestii otrzymują ci, którym ona przesterowała i po swojemu ukierunkowała myślenie i działanie. Podam przykłady.

 

Ewa chodziła z koleżankami na marsze niepodległości i marsze za życiem, a z kolegą wymieniali się gadżetami narodowców. Po jakimś czasie znajomi o mało nie padli z wrażenia: Ewę zobaczyli na marszu pod tęczową flagą, przestała też chodzić do kościoła! Nikt nie mógł dojść, nawet ona sama, jak do tego doszło i kto jej zrobił wodę z mózgu. Tylko piekielna Bestia wiedziała: znalazła na nią bardzo prosty sposób, jakim jest tzw. oddziaływanie podprogowe. Oto Ewa namiętnie oglądała jeden z seriali TV, zawierający – w momentach największego napięcia – bardzo krótkie wstawki, nie do zauważenia gołym okiem, ale zapisane przez podświadomość. Były to dwa przeplatające się hasła, jedno NIENAWIDZĘ… (chodziło o księży), drugie: JESTEM ZA… (chodziło o hasło, rzucające ją w objęcia sodomitów).

 

Marcin słuchał regularnie audycji Radia Maryja, dla młodzieży i nie tylko, np. „Rozmów niedokończonych”. Po jakimś czasie przestało go to interesować. Pewnego razu jego mama była zdumiona, gdy wszedł do kuchni i ze złością wyłączył jej radio krzycząc: „Ty słuchasz tego…!” (tu użył obelżywego słowa). Tylko przebiegły wróg wiedział, co i kiedy, w czasie emisjji najciekawszych filmów, zapisać w podświadomości Marcina. Wzbudził w nim nienawiść do ojca R. oraz do założonego przez niego radia przez krótkie hasła, pojawiające się na ułamek sekundy na ekranie.

 

Krzysztof był przez wszystkich lubiany jako wzorowy uczeń, ministrant, działał w Akcji Katolickiej. Rodzice dotrzymali słowa: jako pełnoletniemu kupili samochód. Wszystko byłoby dalej na medal, gdyby nie przełomowy wieczór, kiedy to Krzysiek wszedł do domu z niedwuznacznym komunikatem: „Mamo, Boga nie ma!”. Od tej pory zaczął to z uporem powtarzać i nic do niego nie trafiało, a na rozmowę z księdzem nie dał się namówić. Rodzice nie zauważyli niczego, o co ich ksiądz wypytywał: ani kontaktów z sektą, ani trupich czaszek na ścianie, ani nieodpowiedniego towarzystwa. Kręcili tylko głowami: jak mogło do tego dojść! Nikt nie umiał rozwikłać tej zagadki, tak prostej. Świeżo upieczony kierowca miał w samochodzie „samograj” i słuchał na okrągło piosenki, której rytm i melodia mu się spodobały. Nie wiedział, że nagrali ją sataniści w specjalny sposób: była w niej wstawka z tym właśnie przesłaniem BOGA NIE MA, tyle że po angielsku, a nagrana od tyłu do przodu. Uchem nie można jej było rozpoznać, jednak mózg ją rejestrował i wprowadzał do pamięci. I tak diabeł w niedługim czasie chłopca religijnego, nawet apostołującego w swoim środowisku, przetworzył w niedowiarka. Stąd już tylko jeden krok do ataku na Kościół i duchowieństwo – wystarczy kilka prostych argumentów, np. że „klechy nie wierzą, tylko zarabiają na ludziach” – a dalej droga już prosta – po równi pochyłej do bramy piekła! Może wraz z innymi, bo „swój swego zawsze pozna”…

 

Jasio lubił od czasu do czasu wyskoczyć na piwko. Potem robił to regularnie, zasmakował w nim, no i z kumplami miło było pogadać. W nagrodę dostał od sprzedawcy prezent, przeznaczony dla najlepszych klientów: kurtkę z polaru. Gdy w telewizji mignęła reklama z nazwą „jego” browaru, dumnie prężył pierś, na której ta nazwa widniała. Jasio robił się coraz weselszy, a rodzina zaczęła odtąd znajdować butelki z piwem, a potem z mocniejszymi trunkami, pochowane po kątach. Nie mogła znaleźć odpowiedzi, kiedy on to przyniósł, bo przecież zawsze przychodził z pustymi rękami. Nikomu nie przyszedł do głowy diabelski podstęp: kurtka miała ogromne wewnętrzne kieszenie! Wystarczyło lekko pochylić się do przodu, by nawet dziesięć butelek stało się z zewnątrz niewidzialnymi…

 

Oto dzisiejsze „czipowanie” ludzi przez Bestię! Nadchodzi jednak czas – wszystko wskazuje na to, że będzie to po kryzysie gospodarczym i wojnie światowej – gdy antychryst obejmie władzę nad światem. Nie będę się o tym rozpisywał, jednak ważne jest to, że zaproponuje ludziom żywność i inne środki konieczne do przetrwania za wyrzeczenie się wiary. Pomińmy szczegóły techniczne jego „czipowania” – może to być nawet najzwyklejsza lista adresów, na którą wciągnie swoich – ale wyobraźmy sobie, jak wielu ludzi pójdzie za nim! W tym ogólnym chaosie, biedzie i zagrożeniu nagle taki „opiekun” nad ludźmi i ich rodzinami (zwłaszcza głodnymi dziećmi) będzie entuzjastycznie przyjęty nawet przez ludzi Kościoła. Idąc za nim, będą się usprawiedliwiać na różne sposoby, ale z tej pułapki łatwo nie wyjdą! A co się będzie działo w rodzinach – ile rozłamów, zdrad, donosów – gdy Bestia obieca odpowiednią nagrodę?! Już teraz trzeba więc pomyśleć, jak się od niej uniezależnić i ochronić przed nią swoich bliskich. To będzie strasznie wielka pokusa i ciężka próba wiary!

 

Prosimy więc, byście nie się śmieli z naszych ostrzeżeń (nie tylko „naszych”, gdyż samo Niebo ostrzega!), zachęt, apeli i instrukcji (będą i szczegółowe, np. dla każdej „arki ocalenia”), lecz byście przystąpili do działania, dopóki jest to możliwe. Przyniesie ono owoce na całą wieczność! Niech Was Bóg oświeci i błogosławi.

 

PDF