Moderatorem strony jest ks. dr Adam Skwarczyński. Ur. w r. 1946, wychował się w Siedlcach (mazowieckie) i okolicy. Kapłan Diecezji Siedleckiej, wyświęcony 14.06.1970. Pracował jako wikariusz w pięciu parafiach, jako proboszcz w jednej (przez 9 lat). Studiował teologię dogmatyczną (mariologię) na KUL w latach 1972-1975 (magisterium) i 1989-1993 (doktorat). Po studiach zaczął prowadzić prywatną poradnię życia duchowego, dysponując kaplicą z Najświętszym Sakramentem. Od roku 2014 jest animatorem ruchu „Iskra z Polski”, przygotowującego świat na Ostateczne Przyjście Jezusa, angażującego (głównie przez internet) dziesiątki tysięcy uczestników. Na potrzeby poradni oraz ruchu przygotował szereg publikacji.

 

 

Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.