Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

03 lutego 2023

KTO DO NOWEGO ŚWIATA?

1. Bóg chce na końcu czasów stworzyć świat na nowo i powierzyć go ludziom świętym, doskonałym.

2. Świętość ta ma polegać na wypełnianiu na ziemi woli Bożej tak samo, jak wypełniana jest ona    w Niebie, czyli w sposób w pełni heroiczny, z zaparciem się woli własnej.

3. Stan ten osiągnie niewielu, może 1 promil czyli jeden na tysiąc spośród obecnie żyjących.

4. Dojdą do tego na końcu oczyszczenia ziemi, podczas 3 dni ciemności. One zastąpią wybranym    Czyściec, a to błyskawiczne duchowe oczyszczenie będzie trudne i bolesne.

5. Do końca 3 dni ciemności pozostali ludzie zostaną zabrani z ziemi: 

   –przez głód, wojnę światową, choroby, napaść muzułmanów (symbol: czterej jeźdźcy   

   Apokalipsy); 

  –przez kataklizmy, głównie dwa ich rodzaje: wzbudzone wojną atomową oraz (na końcu) uderzeniem asteroidy;

 –przez działanie aniołów i demonów.6. Istotne jest przygotowanie się duchowe do oczyszczenia ziemi, a materialne

  –drugorzędne, choć i ono jest ważne.

    A. Duchowe: spowiedź generalna (z całego życia), pojednanie ze wszystkimi bliźnimi, wyrównanie krzywd, pogłębianie na różne sposoby życia wewnętrznego, łączenie się w grupy modlitewne.

    B. Materialne – pogląd na nie może dać przybliżony opis wydarzeń, oparty na kilku źródłach.Zaplanowany przez masonerię kryzys gospodarczy, upadek pieniądza, trzecia wojna światowa (atomowa), zaciemnienie nieba i jego skutek: zima nuklearna, 80 stopni mrozu, 3 metry śniegu  zatrutego (pić się nie da), 3 fałszywe dni ciemności (dadzą się zapalić światła), monstrualna powódź na półkuli północnej, a po niej próba odbudowy starego świata, rządy antychrysta.

7. Podczas rządów antychrysta Jezus przyjdzie jako Sędzia na sąd szczegółowy („ostrzeżenie,    prześwietlenie sumień"), dając potem kilka miesięcy na przemianę życia.

8. Nienawróceni podczas Sądu staną się najokrutniejszymi prześladowcami nawróconych.

9. Prześladowanie zakończy uderzenie w ziemię asteroidy, rozsypanie się miast, spłukanie całych    krajów, zapadnięcie się gór i zmianę powierzchni ziemi.

10. Wkrótce potem – 3 dni ciemności o charakterze nadprzyrodzonym jako II etap Sądu (bez żadnego ziemskiego światła), w tych dniach oczyszczenie przez aniołów ziemi ze wszystkiego, co nie nadaje się do Nowego Świata, także z ludzi niewiernych Bogu.

11. Nowy raj bez chorób, pasożytów i zagrożeń życia, z nowymi zwierzętami („wilk pasący się na łące razem z barankiem") będzie dany odnowionym wewnętrznie ludziom, świętym Boga. Wynalazki!

POLSKA otrzymała (10 lipca 2021) za pośr. Tomasza orędzie wystarczające, by poznać los poszcz. regionów – warte przypomnienia próbującym tworzyć jakieś „mapki" spodziewanych zniszczeń:

    «Tak mówi Pan: 

   –Nawracaj się Polsko! Nawracaj się, bo zbliża się czas oczyszczenia!

   –Nawracajcie się miasta północy, nawracajcie się wsie i domostwa, albowiem zbliża się czas sprawiedliwości. 

   –Nawracajcie się miasta portowe nadmorskie i któreście przy ujściach rzek powstały, bo czas waszego istnienia dobiega końca. Jeśli tego nie uczynicie, szum wielkich fal morskich odbierze wam ziemskie życie!

  –Nawracajcie się miasta południa, nawracajcie się wsie i domostwa, bo zbliża się dzień prawdy i sądu nad wami. Jeśli tego nie uczynicie, [to] kiedy zadrży ziemia, zginiecie od ziemi i wody, bo pierwsza znikać będzie pod waszymi stopami, a druga napłynie w miejsca, gdzie zapadła się pierwsza. 

   –Nawracajcie się miasta wschodu, nawracajcie się wsie i domostwa, bo wisi nad wami widmo zniszczeń wojennych, tułaczki i głodu. Jeśli jednak się nie nawrócicie, ginąć będziecie, bo chociaż zaczniecie uciekać, uciec nie zdołacie, i chociaż wołać będziecie o pomoc, głosu waszego ludzie nie usłyszą, bo odwrócą się, by ratować samych siebie. A w owych dniach rozpacz wypełni serca wasze i pomstowanie z ust waszych wypłynie, i wołać będziecie: „Czemuśmy nie posłuchali!", lecz będzie za późno.

    –Nawracajcie się miasta zachodu, nawracajcie się wsie i domostwa, bo jeśli tego nie uczynicie, odebrany wam będzie oddech i zginiecie, [a] wasze ciała rozpadną się i nikt ich nie pogrzebie. A w owym czasie nie znajdziecie pomocy, bo ten kto się do was zbliży, umrze od powietrza.

   –Warszawo! Miasto, któreś powstało na krwi męczenników; któreś wzrosło niczym kwiat zraszany łzami cierpienia; któreś słyszało płacz dzieci, widziało rozpacz matek i sierot. Z dziadów-pradziadów odbudowywane, by w ich marzeniach stać się ostoją prawa i dumą waszego narodu

  –do ciebie wołam!:    Odstąp od nieprawości! Nawróć się! Pokutuj!    Bo jeśli tego nie uczynisz, twe mury zostaną zniszczone i nigdy już nie będą odbudowane.    A czeka na ciebie siedem napomnień przez siedem kielichów goryczy, które pić będziesz, nim ostatni opuszczą twe mury, by błąkać się w cierpieniu, głodzie i rozpaczy, oglądać z oddali, jak kruszą się twe budowle z kamienia i stali, i płakać nad twym losem i losem swych dzieci.    A kamieni tych nikt już nie podniesie, by na powrót odtworzyć twe mury, bo kto przekroczy próg gruzów tego co po tobie pozostało, ten niechybnie zginie.

  – Tym którzy się nawrócą, wejdą na drogę prawdy i wytrwają do końca, obiecuję: wyprowadzę was z miejsc zagłady i zniszczenia, ocalę, zbiorę i zaprowadzę do miejsc ocalenia.    Ja bowiem jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz dba o owce swoje. 

  Ja jestem dobrym pasterzem,  a dobry pasterz woła owce swe po imieniu, zanim je poprowadzi. Posłałem zatem pośród was proroków, by nim wypełnią się zapowiedziane wyroki, oni was ostrzegli.

   Ja bowiem jestem dobrym pasterzem i znam owce swoje, a one Mnie znają. Tak też poznają i tych których posłałem, albowiem mówić będą oni ode Mnie, a słowo to poruszy serca wybranych, bo rozpoznają to słowo, a owe słowo wypełni się. A kiedy się wypełni, owce pójdą za nimi, bo ci staną na ich czele, tak jak dobry pasterz staje na czele swego stada, by poprowadzić je na zielone pastwiska.

   –A za dni końca będzie jak było za dni Noego, i tak jak wybrałem pierwszego świadka, tak wybrałem drugiego, i jak wybrałem „pierwszego Noego", tak wybrałem drugiego. Stanie on pośród was, a kiedy przyjdzie czas– rozbłyśnie. A nosi on iskrę prawdy w swym sercu, bo z Mego serca ją otrzymał, a światło ducha Mojego go oświeca. Rozświetli on mrok czasu końca, niczym świecznik płonący rozświetla mrok, stojąc w ciemności. Da on również światło prawdy Mego słowa dla całego świata, napełni nadzieją, przeciwstawi się kłamstwu i zwiedzeniu, które będą głosić w owym czasie, aby was odwieść ode Mnie. On to wyprowadzi Mój lud z miejsc ostatecznej zagłady, a poprowadzi na próg nowej ziemi. A zbierze przy tym i inne owczarnie, gdy te poznają prawdę w dniu Ducha Mego.

  –Stanie się zatem tak jak zapowiadałem, że będzie jedna owczarnia na nowej ziemi. Uważajcie jednak, bo nie będzie to ziemia którą znacie, lecz ta którą wam obiecałem, gdzie lew z barankiem razem paść się będą. Słuchajcie zatem słudzy sprawiedliwi, dobrzy i wierni: zbliża się czas radości. Niech serca wasze nie napełniają się lękiem, a radością, bo czas wielkiej uczty weselnej przed wami.

   –Tym jednak którzy nie usłuchają – zapowiadam: oddzielę was od sprawiedliwych i wydam ku zniszczeniu ciała, bo czas napominania słowem dobiega końca. Jednak nie przez zapalczywość Moją, a przez zatwardziałość serc waszych wypełni się zło i cierpienie. Nie przez brak Mego Miłosierdzia, lecz przez brak posłuchu, pychę i przyziemność waszą doznacie cierpienia. 

   – Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha – czas się dopełnia!»

 

PDF

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.