Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

27 grudnia 2021

LITANIA DO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

(Tekst Litanii Ks. Adam Skwarczyński, aprobata Kurii Siedleckiej l.dz.960/2017)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty Boże –

Święta Trójco, Jedyny Boże –

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święci Apostołowie i Ewangeliści – módlcie się za nami.

Święty Janie Apostole – módl się za nami.

Przygotowany przez świętego Jana Chrzciciela na przyjście Mesjasza –

Umiłowany uczniu Mistrza z Nazaretu –

Wzorze młodych, idących za Jezusem –

Czysty i niewinny na wzór Baranka Bożego –

Najpokorniejszy z wybranych przez Pana –

Najzdolniejszy i najpilniejszy ze słuchaczy i naśladowców Jezusa –

Gorliwy rybaku dusz ludzkich –

„Synu gromu”, zapalczywy obrońco tego, co Boże i święte –

Ewangelisto, jak orzeł wzlatujący ponad zasłonę materii –

Teologu, przenikliwy w zgłębianiu Bożych tajemnic –

Głosicielu Słowa, które ciałem się stało i zamieszkało między nami –

Natchniony piewco Boga, który jest Miłością –

Przewodniku szukających Źródła wody żywej i Chleba życia –

Świadku Życia, które objawiło się i którego dotykały twoje ręce –

Zwiastunie prawdziwej Światłości, oświecającej każdego człowieka –

Zapatrzony w chwałę Mesjasza – Cudotwórcy z Kany Galilejskiej –

Nauczycielu pokładających ufność w pomocy Maryi – orędowniczki z Kany –

Wierny świadku tajemnic Wieczernika –

Powierniku Serca Jezusowego, pełnego czułości i miłosierdzia –

Najmężniejszy z Apostołów –

Najwierniejszy towarzyszu Jezusa na trzech górach: chwały, udręki i śmierci –

Podporo Jezusa i Maryi na straszliwej drodze krzyżowej –

Wspomożycielu dusz-ofiar, apostołujących za cenę osobistego krzyża –

Pierwszy z synów Maryi, zrodzonych w męce Golgoty –

„Testamentem z krzyża” ustanowiony opiekunem świętej Bożej Rodzicielki –

Świadku zbawczego obmycia ziemi Krwią i Wodą z przebitego serca Jezusa –

Miłosierny dla grzeszników, którym wskazujesz Rzecznika u Ojca –

Orędowniku i nauczycielu Kościoła walczącego z Antychrystem –

Proroku, który odsłaniasz Kościołowi tajemnice jego przyszłości –

Przyjacielu idących ochoczo i bez zastrzeżeń w ślady Mistrza –

Orędowniku niebieski, przepełniony miłością do wszystkich ludzi –

Przewodniku na drogach świętości –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Janie Apostole,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj z miłością na znakomity filar Kościoła – na świętego Jana Apostoła, i na jego orędownictwo za nami. Spraw, aby Twój lud pielgrzymujący, karmiąc się Twoim Słowem i Chlebem Życia, za wstawiennictwem umiłowanego ucznia Jezusa zniszczył dzieła szatana i osiągnął pełnię świętości i łaski, a wprowadzony przed Tron Baranka, mógł Mu śpiewać wieczne „Alleluja”. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

 

 

Copyright © 2019 Wydawnictwo Iskra z Polski.  All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.