Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

LITANIA KOŃCA CZASÓW

24 października 2020

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

   Bóg, nasz kochany Ojciec, objawił się włoskiej zakonnicy Eugenii Ravasio w roku 1932 z kulą ziemską przyciśniętą do serca! Pragnie On mieć przy sobie na całą wieczność wszystkie swoje dzieci i cieszyć się ich szczęściem. Cierpi z tego powodu, że wiele z nich żyje na ziemi tak jakby wcale nie istniał albo jakby nie był Miłością, która pragnie być kochana. Jakże wielu służy szatanowi, któremu żadnego dobra nie zawdzięczają, wybierają jego wieczne męczarnie, gardząc Królem Nieba!

   Nadchodzi dzień Prawdy, w którym Bóg chce przekonać wszystkie swoje dzieci o swym istnieniu, o swojej miłości, a zarazem o drodze którą idą. Zbliża się dzień sądu szczegółowego, a wkrótce po nim oddzielenie złych od dobrych, a potem odesłanie złych do piekła. Z bólem Bóg myśli o tych, których zły wybór i błędną decyzję ­musiałby na zawsze zatwierdzić, gdyż jak odrzucali Go do tej pory, tak mogą odrzucić Go w tym dniu Prawdy. Depczący Jego wolę i miłość sami zmusiliby Go do zawołania: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny!”.

   Właśnie teraz Bóg chce wykorzystać jeszcze wszystkie środki do ich nawrócenia. Gotów jest przyjąć z ziemi każdą odrobinę ofiarowanego za nich cierpienia, jak też wysłuchać każdej modlitwy za nich zanoszonej. Chodzi jednak nie tylko o modlitwę kierowaną do Niego z ziemi, ale także z Nieba, z Czyśćca, a nawet z Otchłani, w której nieochrzczeni czekają na Niebo. Prosimy wszystkich zbawionych, by nie czekali tylko na konkretne i ograniczone prośby z ziemi, lecz by cały glob ogarniali w każdej chwili najbardziej płomienną modlitwą!

   Błagać będziemy Boga słowami Litanii, gdyż pokładamy wielką ufność w Jego Miłosierdziu. Błagać Go będziemy ze wszystkich swoich sił, z głębi swoich serc, rozpalonych Ogniem Ducha Świętego. Błagajmy z pełnym przekonaniem, że nie odmówi nigdy nikomu, kto Go prosi o czyjeś nawrócenie, gdyż On sam zawsze go pragnie.

   Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzią Boga na potężną modlitwę tylu Jego dzieci będą tak wielkie cuda nawróceń, jakich nigdy nie było! Udzieli łaski nawrócenia i zbawienia nawet najbardziej zatwardziałym grzesznikom – nie tylko oddalonym od Niego i oziębłym w wierze, ale także zaprzedanym szatanowi, zniewolonym przez niego i opętanym. Będziemy Mu za to wiecznie dziękować w Niebie przed Jego tronem, gdzie zgromadzą się także wyrwani w ostatniej chwili z mocy demonów.

   Na końcu – po tym oczyszczeniu – potężne i niewyczerpane rzeki Bożej łaski, obmywające ziemię, przemienią ją i uczynią królestwem Jego świętych, w którym nie będzie miejsca dla księcia ciemności i jego armii. Już teraz – w łączności z całym Dworem Niebieskim – za te największe cuda zacznijmy dobremu Bogu śpiewać pełne wdzięczności ALLELUJA!!!, które nie ustanie na wieki.

LITANIA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty Boże –

Święta Trójco, Jedyny Boże –

Święta Maryjo – módl się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie –

Wszyscy Święci i Święte Boże –

Wszyscy w Czyśćcu cierpiący –

Wszyscy w Otchłani czekający na Niebo –

O szybkie nawrócenie wszystkich mieszkańców ziemi – błagamy Cię, miłosierny Boże!

O przekonanie wszystkich o wiecznej nagrodzie lub karze –

O jak najliczniejsze zastępy tych, którzy ofiarują się i modlą o nawrócenie świata –

O szczery i trwały powrót do Ciebie naszych bliskich i znajomych –

O przemianę życia rodzin rozbitych i dotkniętych różnorakim złem –

O oczyszczenie ziemi ze wszystkiego, co nie podoba się Tobie –

By zło na całej ziemi zostało zwyciężone dobrem –

By ziemia stała się dla wszystkich jej mieszkańców miejscem zasługiwania na Niebo –

Byś był na ziemi tak znany, czczony i kochany, jak tego pragnie Twoje serce –

Za mających wkrótce stanąć na Twoim sądzie, aby się do niego dobrze przygotowali –

O głęboką skruchę i postanowienie poprawy dla tych, którzy poznają swoje życie Twoimi oczami –

O nawrócenie ludzi letnich i oziębłych, by ich serca zapłonęły prawdziwą miłością –

Za pogrążonych w grzechach ciężkich, na które już zupełnie zobojętnieli –

O wierność Duchowi Świętemu i Jego natchnieniom dla Papieża i wszystkich kapłanów –

O wyrwanie Kościoła z pułapek i przemocy wszystkich nieprzyjaciół jawnych i ukrytych –

O ducha pokuty dla wszystkich duchownych, tonących w bagnie grzechu ciężkiego –

O powrót wszystkich zakonników na drogę czystości, ubóstwa i posłuszeństwa –

O nawrócenie wszystkich świętokradców, zwłaszcza znieważających Najświętszy Sakrament –

O oddalenie od Kościoła błędu głoszenia Twojego Miłosierdzia dla niepokutujących –

O wiarę dla niewierzących, nadzieję dla załamanych na duchu, miłość do Ciebie i bliźniego –

O nawrócenie tych, dla których bożkiem stało się własne „ja” i zaspokojenie wszystkich żądz –

O nawrócenie wierzących w bożki, w reinkarnację, w bezosobowość Boga, w pomoc kosmitów –

O uwolnienie zniewolonych i opętanych przez demony –

O nawrócenie sług szatana: jego kapłanów, magów, wróżbitów i czarowników –

O nawrócenie masonów, zwłaszcza wyższych stopni, oraz wszystkich satanistów –

O pokrzyżowanie planów masonów zbudowania świata według ich zamysłów –

O uniemożliwienie antychrystowi objęcia władzy nad światem –

Za załamanych wielkością swoich win, by zaufali Tobie i weszli na drogę pokuty –

O wyrwanie piekłu zrozpaczonych i myślących o samobójstwie –

O zerwanie pęt gniewu, uraz, nienawiści oraz nieprzebaczenia winowajcom –

O nawrócenie gorszycieli oraz wszystkich, którzy pomagali innym do grzechu –

O nawrócenie ludzi deprawujących dzieci i młodzież –

O nawrócenie i ducha pokuty dla obciążonych grzechem zabójstwa dzieci nienarodzonych –

O wypędzenie ze świata duchów nieczystości –

O nawrócenie tonących bez żadnego wstydu w grzechach przeciwnych naturze –

O odebranie piekłu środków masowego przekazu –

Za dłużników, by chcieli i mogli wyrównać wszystkie długi –

Za bogatych materialnie, by przezwyciężyli egoizm i zatroszczyli się o ubogich –

O uwolnienie ludzi od służby mamonie czyli od przemożnej żądzy zysku –

O przezwyciężenie wyzysku słabszych narodów, waśni i wojen –

O to, by jak najliczniejsi byli ci, którzy okażą się godni wejść do odnowionego świata –

O wszystko, czym chcesz obdarować ziemię, lecz nikt Cię o to nie prosił –

 

W. Módlcie się za nami i razem z nami, wszyscy nasi Wspomożyciele –

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

   Ty Jezu nie odrzucisz nigdy tego, kto do Ciebie przychodzi z potrzeby serca. Także tego, którego inni do Ciebie przyprowadzili. Gorąco wierzymy, że wszystkie modlitwy o nawrócenie grzeszników, skądkolwiek by pochodziły, są przez Ciebie wysłuchane i mogą przyczynić się do ich wejścia na drogę zbawienia. Również te modlitwy, którymi my teraz obejmujemy wszystkich mieszkańców ziemi, zanurzając ich w przepaści Twego miłosierdzia. Gdy wkrótce jako Sędzia pokażesz im wszystkie szczegóły życia, wielu z nich będzie mogło z głęboką skruchą rzucić się do Twych stóp i postanowić poprawę – właśnie o to Cię dla nich błagamy! Dopóki więc żyją – nawet odwróceni od Ciebie i zbuntowani – jeszcze nie są straceni na wieki. Bóg Ojciec stworzył i dla nich Niebo, w którym na nich czeka. Niech nie zmarnuje się Krew Odkupienia, którą za nich wylałeś.

   Panie Jezu Chryste, niech Ogień Ducha Świętego zapali teraz wszystkie serca wiernych Tobie dzieci Bożych ogromnym płomieniem błagalnej modlitwy! Takiej modlitwy, jakiej jeszcze nigdy nie słyszało Niebo, Czyściec i Otchłań, nie mówiąc już o ziemi! Modlitwy, która teraz, na końcu czasów, da podstawę Tobie, o Głowo Kościoła, do rozerwania sieci demonów i uwolnienia z niej milionów ludzi, których pragniesz wprowadzić do Domu Ojca! Już teraz dziękujemy Ci za ten największy cud Twojego miłosierdzia z nadzieją, że w Niebie pieśń dziękczynienia wyśpiewywać będziemy bez końca przed tronem Ojca w otoczeniu tych, którzy w ostatniej chwili skorzystali z Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

PDF

 

PDF [duża czcionka]