Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

10 kwietnia 2021

Miłosierdzie

+JMJ

   Są na tym świecie siły, które chcą odebrać ludziom radość i sens życia, posługując się osobami sobie oddanymi. Nie martwcie się tym zanadto, bo jak Jezus pokonał śmierć, tak też pokona wszystkich wrogów. Orężem Jego będzie prawda i słowo. Ono zmiecie wszystkich wrogów.
   Bracia i Siostry, przyszło nam żyć w czasach ostatecznych. Cieszmy się więc z tego i nie trwóżmy się, bo przecież zwycięstwo jest już przesądzone i leży po stronie Boga, zatem wszyscy wierni Bogu są już prawie zwycięzcami i z Nim będą się radować.
   Bóg nie zostawił nas również sierotami, dał nam przecież słowo i proroków. Dał nam zatem wszystko czego potrzebujemy, by wrócić do Domu Ojca. Czerpcie więc z tych darów, nie upadajcie na duchu, nie bójcie się być naśladowcami Jezusa; nie lękajcie się również pozornego tryumfu zła na ziemi, bo kiedy czas się dopełni, zobaczycie zwycięstwo dobra.
   Dziś, w święto Miłosierdzia Bożego, zwracam się do wszystkich, którym wydaje się, że nie zasługują na Miłość Boga przez swoje myśli, uczynki i zaniedbania. Nie myślcie tak, bo jest to tylko wybieg szatana. On ma na celu zniechęcić Was do pracy nad sobą, odwrócić od Jezusa, sprawić, byście widzieli samo zło rozlewające się po świecie, a nie miłość Boga.
   Mam nadzieję, że później będzie mi dane opisać nieco obszerniej niż teraz to co przeżyłem w chwili, w której Jezus postawił mnie przed Swoim Sercem. Z Serca Boga płynęła wyłącznie miłość i usprawiedliwienie, choć jej blask niósł również prawdę, którą ja musiałem przyjąć. Nie było to łatwe, bo prawda ta sprawiała, że moja dusza zaczynała płonąć z rozpaczy nad błędami które popełniłem, a całości dopełniały bezwzględne oskarżenia, płynące z sumienia i od szatana. Jednak przyniosłem z tej niebiańskiej przestrzeni przesłanie, które nie jest niczym nowym. Oto słowa samego Jezusa, które skierował do św. Faustyny: Moje Miłosierdzie jest tym większe, im większa w nie wiara i ufność.
   Drodzy Bracia i Siostry, może warto już dziś skorzystać z tego wyjątkowego świątecznego dnia Miłosierdzia Bożego, przełamać się, zdobyć na refleksję nad sobą; pomyśleć o tym, że skoro Jezus oddał życie dla naszego odkupienia, cierpiąc tak straszliwe męki, nie ma siły, która oddzieli nas od Niego, jeśli uwierzymy w Jego Miłość miłosierną oraz zechcemy zmienić swoje życie. I tego Wam wszystkim w tym szczególnym dniu życzę, wprowadzając Was do przybytku najlitościwszego Serca naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak też zanurzając Was w światłości płynącej z Jego świętych chwalebnych Ran, ukazanych Apostołom.


Tomasz

 

 

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.