Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

12 września 2022

MSZA ŚWIĘTA 14 WRZEŚNIA 2022

    Jak co roku, pragnę celebrować Mszę świętą w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji mojej Duchowej Rodziny, którą stanowią dusze-ofiary, uczniowie szkoły Krzyża oraz wszyscy stanowiący „Iskrę z Polski", przygotowującą świat do Paruzji – ostatecznego przyjścia Jezusa. Wszystkich zapraszam do duchowej łączności, m.in. przez przysłanie na Mszę swojego Anioła Stróża.

    Moją intencją jest między innymi:

1. wyproszenie Wam wszystkim Bożego światła, pozwalającego właściwie odczytywać znaki czasu i dostrzegać rękę Boga we wszystkich wydarzeniach, prowadzących do wielkiego i dogłębnego oczyszczenia ziemi;

2. wybłaganie Wam Bożej mocy i męstwa na wszystkie chwile prób i doświadczeń, związanych (jak zwykle) z podjęciem i ofiarowaniem Bogu codziennego krzyża za nawrócenie grzeszników świata;

3. prośba o dar przyjaciół i ludzi jednego ducha na te właśnie trudne chwile;

4. modlitwa o ducha apostolstwa we własnym otoczeniu – jakże trudnego (o czym dobrze wiecie), ale na pewno łatwiejszego po moim odejściu;

5. upraszanie dla Was pełni daru Mądrości, dzięki któremu Duch Święty uczy ludzi patrzeć na doczesność pod kątem Wieczności i do niej się przygotowywać, bo po co w końcu żyjemy na ziemi? Nawet przepiękny „Nowy Świat" nie zatrzyma na ziemi tych, którzy staną się godni w nim zamieszkać!

6. oddawanie Was w opiekę Matce Najświętszej i całemu Dworowi Niebieskiemu, pragnącemu uczestniczyć w Waszym życiu na miarę Waszej ufności.

    Bóg jest Miłością, a przy tym jest Wszechmocą. Skoro pragnie udzielić nam wszystkich łask i darów, potrzebnych do prowadzenia świętego życia, prośmy o nie wspólnie, a zarazem dziękujmy za ich otrzymanie. Już teraz dziękujmy jako wiecznie żyjący, gdyż opuszczenie ciała nie tamuje przecież życia duszy, która jest wieczna i zanurzona w Bogu – „w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy". W każdej chwili życia, a nie tylko we Mszy świętej, możemy duchowo łączyć się z Aniołami i Świętymi, którzy nas w sposób niewidzialny otaczają, i razem z nimi wyśpiewywać Bogu hymn wdzięczności i uwielbienia. Praktykujmy to codziennie, a ziemia stanie się cząstką Nieba! W górę serca!

    Razem z Wami, Drodzy Przyjaciele, staję w jakże bliskiej nam postawie, od której zwykliśmy zaczynać każdy nowy dzień – rozkrzyżowuję przed Bogiem swoje ręce, ochotnie przyjmując to wszystko, co On sam uważa dla mnie za najlepsze – ze słowami OTO JESTEM! Czy to będąc jeszcze na ziemi, czy to po znalezieniu się w Chwale obiecuję Wam wszystkim modlitewne wsparcie aż do chwili, w której spotkamy się w Bramie Nieba. Na drogę, która Wam jeszcze do Celu pozostała, pobłogosławię Was we Mszy świętej, ale już teraz czynię to w znaku Krzyża Świętego W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

 

ks. Adam Skwarczyński, w Imieniny Maryi 2022.

 

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.