Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

 

LITANIA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty Boże –

Święta Trójco, Jedyny Boże –

Święta Maryjo – módl się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie –

Wszyscy Święci i Święte Boże –

Wszyscy w Czyśćcu cierpiący –

Wszyscy w Otchłani czekający na Niebo –

O szybkie nawrócenie wszystkich mieszkańców ziemi – błagamy Cię, miłosierny Boże!

O przekonanie wszystkich o wiecznej nagrodzie lub karze –

O jak najliczniejsze zastępy tych, którzy ofiarują się i modlą o nawrócenie świata –

O szczery i trwały powrót do Ciebie naszych bliskich i znajomych –

O przemianę życia rodzin rozbitych i dotkniętych różnorakim złem –

O oczyszczenie ziemi ze wszystkiego, co nie podoba się Tobie –

By zło na całej ziemi zostało zwyciężone dobrem –

By ziemia stała się dla wszystkich jej mieszkańców miejscem zasługiwania na Niebo –

Byś był na ziemi tak znany, czczony i kochany, jak tego pragnie Twoje serce –

Za mających wkrótce stanąć na Twoim sądzie, aby się do niego dobrze przygotowali –

O głęboką skruchę i postanowienie poprawy dla tych, którzy poznają swoje życie Twoimi oczami –

O nawrócenie ludzi letnich i oziębłych, by ich serca zapłonęły prawdziwą miłością –

Za pogrążonych w grzechach ciężkich, na które już zupełnie zobojętnieli –

O wierność Duchowi Świętemu i Jego natchnieniom dla Papieża i wszystkich kapłanów –

O wyrwanie Kościoła z pułapek i przemocy wszystkich nieprzyjaciół jawnych i ukrytych –

O ducha pokuty dla wszystkich duchownych, tonących w bagnie grzechu ciężkiego –

O powrót wszystkich zakonników na drogę czystości, ubóstwa i posłuszeństwa –

O nawrócenie wszystkich świętokradców, zwłaszcza znieważających Najświętszy Sakrament –

O oddalenie od Kościoła błędu głoszenia Twojego Miłosierdzia dla niepokutujących –

O wiarę dla niewierzących, nadzieję dla załamanych na duchu, miłość do Ciebie i bliźniego –

O nawrócenie tych, dla których bożkiem stało się własne „ja” i zaspokojenie wszystkich żądz –

O nawrócenie wierzących w bożki, w reinkarnację, w bezosobowość Boga, w pomoc kosmitów –

O uwolnienie zniewolonych i opętanych przez demony –

O nawrócenie sług szatana: jego kapłanów, magów, wróżbitów i czarowników –

O nawrócenie masonów, zwłaszcza wyższych stopni, oraz wszystkich satanistów –

O pokrzyżowanie planów masonów zbudowania świata według ich zamysłów –

O uniemożliwienie antychrystowi objęcia władzy nad światem –

Za załamanych wielkością swoich win, by zaufali Tobie i weszli na drogę pokuty –

O wyrwanie piekłu zrozpaczonych i myślących o samobójstwie –

O zerwanie pęt gniewu, uraz, nienawiści oraz nieprzebaczenia winowajcom –

O nawrócenie gorszycieli oraz wszystkich, którzy pomagali innym do grzechu –

O nawrócenie ludzi deprawujących dzieci i młodzież –

O nawrócenie i ducha pokuty dla obciążonych grzechem zabójstwa dzieci nienarodzonych –

O wypędzenie ze świata duchów nieczystości –

O nawrócenie tonących bez żadnego wstydu w grzechach przeciwnych naturze –

O odebranie piekłu środków masowego przekazu –

Za dłużników, by chcieli i mogli wyrównać wszystkie długi –

Za bogatych materialnie, by przezwyciężyli egoizm i zatroszczyli się o ubogich –

O uwolnienie ludzi od służby mamonie czyli od przemożnej żądzy zysku –

O przezwyciężenie wyzysku słabszych narodów, waśni i wojen –

O to, by jak najliczniejsi byli ci, którzy okażą się godni wejść do odnowionego świata –

O wszystko, czym chcesz obdarować ziemię, lecz nikt Cię o to nie prosił –

 

W. Módlcie się za nami i razem z nami, wszyscy nasi Wspomożyciele –

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

   Ty Jezu nie odrzucisz nigdy tego, kto do Ciebie przychodzi z potrzeby serca. Także tego, którego inni do Ciebie przyprowadzili. Gorąco wierzymy, że wszystkie modlitwy o nawrócenie grzeszników, skądkolwiek by pochodziły, są przez Ciebie wysłuchane i mogą przyczynić się do ich wejścia na drogę zbawienia. Również te modlitwy, którymi my teraz obejmujemy wszystkich mieszkańców ziemi, zanurzając ich w przepaści Twego miłosierdzia. Gdy wkrótce jako Sędzia pokażesz im wszystkie szczegóły życia, wielu z nich będzie mogło z głęboką skruchą rzucić się do Twych stóp i postanowić poprawę – właśnie o to Cię dla nich błagamy! Dopóki więc żyją – nawet odwróceni od Ciebie i zbuntowani – jeszcze nie są straceni na wieki. Bóg Ojciec stworzył i dla nich Niebo, w którym na nich czeka. Niech nie zmarnuje się Krew Odkupienia, którą za nich wylałeś.

   Panie Jezu Chryste, niech Ogień Ducha Świętego zapali teraz wszystkie serca wiernych Tobie dzieci Bożych ogromnym płomieniem błagalnej modlitwy! Takiej modlitwy, jakiej jeszcze nigdy nie słyszało Niebo, Czyściec i Otchłań, nie mówiąc już o ziemi! Modlitwy, która teraz, na końcu czasów, da podstawę Tobie, o Głowo Kościoła, do rozerwania sieci demonów i uwolnienia z niej milionów ludzi, których pragniesz wprowadzić do Domu Ojca! Już teraz dziękujemy Ci za ten największy cud Twojego miłosierdzia z nadzieją, że w Niebie pieśń dziękczynienia wyśpiewywać będziemy bez końca przed tronem Ojca w otoczeniu tych, którzy w ostatniej chwili skorzystali z Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

LITANIA KOŃCA CZASÓW