Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Pouczenia Miłosierdzia Mojego – orędzie otrzymane przez Tomasza w Niedzielę Bożego Miłosierdzia

 

 

Niedziela Bożego Miłosierdzia 28-04-2019, o godzinie 12.15 otrzymał Tomasz POUCZENIA MIŁOSIERDZIA MOJEGO

 

Ja Jestem Tym, Który Jest!

 

Do kapłanów, odprawiających Msze święte w grzechach ciężkich!

Biada wam, którzy obrażacie Mój Majestat i szydzicie ze Świętości. Nie ma w was wiary i bojaźni, służycie szatanowi, a nie Mojemu Majestatowi. Ohydą jest dla Mnie, kiedy dotykacie Mojego Świętego Ciała, i gdyby nie ci, którzy przychodzą do Mnie z wiarą, poraziłbym was ku zniszczeniu ciała, a ku ratowaniu duszy. Pamiętajcie jednak, że dla was to jezioro ognia płonie i jest tym samym jeziorem, z którego szydzicie.

 

Do duchownych oddających się nałogom!

Myślicie w swojej naiwności, że inni są gorsi, a Ja was zapytuję, gdzie jest to napisane, i czemu chowacie swoje uczynki w zakamarkach jak szczury? Jak szczury niszczą w spichlerzach ziarno do siewu, tak i wy czynicie, myśląc że nikt was nie widzi. Sądząc innych, a wybielając siebie, wywyższacie się nad Najwyższego, przed którym nic się nie ukryje! Ja Jestem Sędzią i przyjdę sądzić sprawiedliwie. Odpowiecie zatem za zniszczenie, którego dokonaliście, a zniszczenie to jest wielkie – tak wielkie, jak ślepota nałogów, która zakrywa wam oczy.

 

Do duchownych żyjących w nieczystości!

Sprzedaliście się żądzom i zwodzicie wielu, nurzając się w brudzie, robiąc nie tylko z kobiet nałożnice. Ohydę najgorszą jednak budzi to, że udajecie nie tylko przed sobą, ale i przed waszymi współbraćmi, że nie ma w tym nic złego. Porzućcie swoje grzechy! Lepiej jest, żeby wykłuto oko tym którzy występki nieczyste lubią, lepiej jest koło młyńskie zawiesić u szyi, niż [mieliby] umrzeć i trafić w ręce tych, którym się służyło.

 

Do duchownych, którzy sprzedają Mnie za srebrniki!

Duch Judasza jest w was, a wy jesteście judaszami. Mamona wypełnia wasze serca, a kto ma innego boga przede Mną, nie może Mi służyć, bo Jeden jest tylko Bóg i Jednemu tylko Bogu możecie służyć. Wy, którzy odebraliście nagrodę na ziemi, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Wy, którzy napełniacie trzos i gromadzicie na starość, zginiecie i ciałem i duszą, bo wasza chciwość nie pozwoli wam porzucić dóbr i przełamać serc, nie zdążycie więc przylgnąć do Miłosierdzia Mojego. Duch Judasza jest podstępny i kolebie was w swoich ramionach szepcząc: nic w tym złego. Zaprawdę powiadam wam: z chciwości wielu upadło i poszło na zatracenie.

 

Do purpuratów i biegłych w Piśmie, którzy odrzucili nauczanie Moje!

Wasza pycha jest tak wielka, iż zasługuje jedynie na oddanie was duchom, którym służycie. Wydam was zatem owym duchom, a użyję do tego narzędzi najlichszych, najmniejszych w oczach waszych, by zawstydziły was i nie pozwoliły przełamać pychy. Będą oni niczym po ludzku, lecz napełnieni Duchem Moim, uzbrojeni w tarczę prawdy i zbroję męstwa, odeprą zarzuty i nie cofną się z lęku przed wami. Oni to będą was karcić słowem i pouczać, a słowa te odrzucicie, i zamiast Miłosierdzia ujrzycie sąd sprawiedliwy, bo pycha wasza nie ma granic. Wy to bowiem nauczacie pokory, a pokorni nie jesteście; wy to mówicie o ślepocie i lękliwości, a ślepota i lękliwość zasłoniła wam prawdę i wiarę.

 

Ja nauczałem was skromności. Czyż nie mieliście być [jej] wzorem?! Wy jednak daliście się uwieść światu. Otoczeni przepychem i możnymi, sługami i służkami, staliście się faryzeuszami, i jak oni przez pychę odrzucili prawdę, tak i wy teraz czynicie. Oddaliliście się od Moich owiec. Nie pilnowaliście stad Moich i wilki wkradły się pośród owce, i wiele porwały. Wilki te wpuściliście również między siebie i głaskaliście je, a one niszczyły i deptały Świętość, którą wam powierzyłem, a wy nic z tym nie robiliście. Jednak w godzinie sprawiedliwości rozerwą was wilki karmione i obłaskawiane i staną się waszym przekleństwem. Runą też mury waszych pałaców i domostw, a wybudowany przepych stanie się przekleństwem. W godzinie prawdy spłoną księgi, w których wypaczaliście prawdę o Mnie, a poszukiwane będą księgi prawdy, które odrzucaliście! Zniszczone zostaną też miejsca, w których fałszywy obraz był zapisywany w sercach Moich wybranych i tych, którzy chcieli Mnie poznać.

Wyznaczyłem was na stróżów prawa, prawdy i wiary, a wy Moje Błogosławieństwa odzialiście w sprawy świata, obrażając Mnie i wyśmiewając, a blask waszych dóbr poraził małych i skromnych tak bardzo, że zawołali do Mnie: „Gdzie jesteś?!” I zadrżała ręka sprawiedliwości Mojej, lecz wstrzymałem ją, bo dzień sądu jeszcze nie nadszedł, a Matka Moja podtrzymała ją z miłości do was!

 

Wołam was zatem do odrzucenia wszystkiego złego, które wam wskazałem; wołam, bo czas Miłosierdzia kończy się! Wołam, bo jestem już w drodze!

Nie próbujcie zamykać ust Moim prorokom, bo będę przy nich i osłonię ich. A dam im głos donośny i wzmocnię go mocą Moją, by grzmiał jak grzmoty z nieba; by dotarł do świata i obnażył zło, i położył kłam słowom, że Ten, który stworzył Prawo, nie napomina odchodzących od Jego Prawa, a służących Jego wrogowi. Będę też mówić do tych, którzy są otwarci na prawdę, żeby ośmielić ich i ożywić. Prorokom Moim dam też moc burzenia, i będą burzyć zło i wskazywać odstępstwo, i wskażą prawdę, by prostować ścieżki. Będą oni Moimi świadkami.

 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Uczeni w Piśmie, wy w tych słowach znajdziecie Mnie, i niech wasze serca otworzą się na Ducha Mego, bo zaślepieni jak faryzeusze nie odczytaliście znaków. Jeśli spać będziecie, zaskoczę was, przychodząc niczym złodziej, a roztropnych wśród was będzie niewielu. Jak jednak odczytać mają znaki ci, którzy odrzucają prawdę, która niezgodna jest z ich własną wolą, zamknięci na Ducha Mego, a otwarci na ducha świata, zamknięci na Słowo odpieczętowane, a pieczętujący tych, którym dałem prawo łamać zapieczętowane? I choć mówicie: wielu było przed nimi i wielu będzie po nich – po stokroć powiadam wam: już jestem w drodze, czas się dopełnia, a sąd nad ziemią rozpoczął się. Jest to jednak na razie sąd napominaniem i budzeniem sumień w czasie Miłosierdzia, więc w Moim Miłosierdziu wołam do was, którzy zbłądziliście: duchowni i biegli w Piśmie, nie bądźcie jak faryzeusze! ODRZUĆCIE GRZECHY, PADNIJCIE NA TWARZ I WOŁAJCIE O MIŁOSIERDZIE MOJE, BOWIEM GRZECHY WASZE PO STO I PO TYSIĄCKROĆ SĄ CIĘŻSZE OD LUDZI MNIE NIE POŚWIĘCONYCH!

 

Do zwodzicieli, którzy zwodzą!

Zaprzestańcie mówić w Imię Moje i prowadzić ludzi na ścieżki szatańskie. Zatraciliście się sami dla sławy i pieniędzy i idziecie drogą ku otchłani. Zwiedziecie wielu i za każdego z nich odpowiecie. Nie posłałem was i nie kazałem mówić, i słowo wasze nie jest ode Mnie. Jesteście narzędziem szatana, który na chwilę przed swoją przegraną używa was i obłaskawia, a użyje potężnie, żeby pociągnąć miliony przed Moim przyjściem.Biada tym, którzy mówią w imię Moje, a nie są ode Mnie! Biada im!

 

Do nazywających Mnie kłamcą!

Ci, którzy mówią: „Piekła nie ma”, nazywają Mnie kłamcą! Napisane jest bowiem, że na grzeszników czeka jezioro ognia. Kto zatem nazywa Mnie kłamcą, skazuje siebie na jezioro ognia. Kto mówi: „Miłosierdzie usprawiedliwia nasze uczynki”, obraża Mnie i skazuje siebie na wieczne potępienie! Zaprzestańcie rozszerzać kłamstwo i dla poklasku tłumów nazywać Mnie kłamcą!

 

Do błąkających się w przepaści grzechów ciężkich i lękających[się] zbliżyć się do Mnie!

Nie lękajcie się przychodzić i wołać o Miłosierdzie, o zatwardziali grzesznicy, którym dałem łaskę poznania upadku waszego. Ja widzę wasze serca i żal wasz za popełnione występki. Zanurzcie się cali w Mojej miłości do was i czerpcie ze źródła Mego Miłosierdzia. Nie wracajcie jednak na ścieżki grzechu i nie rańcie Mnie, odpowiedzcie miłością na miłość, a wiernością na wierność.

Nadchodzi czas sądu nad narodami ziemi, nadchodzi czas oczyszczenia. Kiedy dopełni się liczba dni, zakończy się czas Miłosierdzia. Wy którzy pobłądziliście, przybywajcie i czerpcie z tego czasu, który wam pozostał. Wy którzy się lękacie, nie słuchajcie podszeptów szatana, bo jeśli przybędziecie ze skruszonym sercem i odrzucicie grzechy, zostaniecie oczyszczeni przez Moją Krew.

 

Do chcących zbliżyć się do Mnie, lecz czujących się niegodnymi!

Przybywajcie do Mnie i czerpcie z Mego Miłosierdzia mali i pokornego serca. Niech zalęknionych przyprowadzi do mnie Moja Matka. Zawierzajcie się Jej i dajcie [się] prowadzić. Ona to przywiedzie do Mnie wszystkich zagubionych i zalęknionych, a nie pobłądzą i nie dadzą się zwieść, prowadzeni przez Nią. Jak matka przyprowadza swe dziecko do ojca, tak i Moja Matka przyprowadzi przeze Mnie dzieci do Ojca.

 

Do roztropnych i wiernych sług duchownych i świeckich!

Moja Matka jak Wieża z Kości Słoniowej wskaże wam drogę w ostatnim czasie czasów. Biegnijcie do Niej szukając schronienia, nie traćcie Jej z oczu. Będzie Ona bowiem lśnić niczym piękny klejnot, widoczny dla szukających. Szczęśliwi, którzy oddadzą się Jej w czasie końca; szczęśliwi, którzy zawierzą Jej narody, miasta, ziemię, rodziny i siebie. Szczęśliwi, którzy schronią się pod Jej Matczynym płaszczem. Ona to pokieruje bitwą i przygotuje świat na Moje powtórne przyjście. Ona to podepcze głowę węża starodawnego.

 

Wy którzy czuwacie, odczytacie znaki, a znaków tych dam wam wiele, i będą one wskazywać koniec czasów i czas oczyszczenia. I wypełni się słowo, które dałem prorokom. I wypełni się słowo Moje, a ci którzy czuwali, będą się radować, i nastanie nowa ziemia. Bierzcie zatem z ostatniego czasu Miłosierdzia Mego. Baczcie tylko, żeby nikt nie wypaczył jego obrazu i nie przyodział w zuchwałość, którą szatan maluje obraz bez krytyki nad sobą, żeby uśpić wasze sumienia. Miłosierdzie Moje jest nieskończone, a miłość Moja nie ma granic. Jest to jednak Miłosierdzie, które jest sprawiedliwością. Kto chce zanurzyć się w oceanie Miłosierdzia Mego, niechaj odrzuci grzechy. Ja wybaczam tym, którzy odrzucają szatana i wybierają Moją miłość, dla tych to Moje miłosierdzie jest nieskończone!

ORĘDZIE Niedziela Bożego Miłosierdzia 28-04-2019

30 kwietnia 2019