Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

10 stycznia 2020

ORĘDZIE Z NIEBA 4 stycznia 2020 o godz. 12.00 otrzymał Tomasz.

 

[Do Moich uczniów]:

    Budujcie twierdze prawdy, wznoście mury wiary, stawiajcie wieże z jaspisu, bo nadchodzi bój i czas próby i oczyszczenia ziemi.

   Ja twierdze owe napełnię Swoim światłem, mury wzmocnię Swoją mocą, na wieżach obronnych zatknę proporce z Moim Imieniem. Przed każdą twierdzą postawię zastępy Aniołów, aby strzegły tych którzy przy Mnie trwają i broniły ich, by strzały zatrutego słowa serc ich nie dosięgły.     Na dziedzińcach twierdz owych niech rozbrzmiewa imię Matki Mojej i pieśń na Jej cześć niech się niesie.  Ona to bowiem stanie się opoką i ucieczką w chwilach próby. Do Niej to wołać będą ci którzy Ją odrzucili, i uznają Ją wszystkie narody, i poznają Ją wszystkie plemiona; hardzi upadną na ziemię i prosić będą o Jej pomoc, a z ust szyderców dobędzie się wołanie: Ona to zaprawdę jest Królową Nieba! I błaganie do Niej zaniosą szydercy, a łzy zaleją ich oczy, bo ubolewać będą nad tym co czynili.

 

Do Kościoła

     Ty, Kościele pielgrzymujący, przyjmij słowo, bo prawdziwe jest ono i ode Mnie pochodzi.Spośród wielu plemion i narodów wybrałem najsłabsze i najbardziej dotknięte, bo lubuję się w pokornych i słabych. Ja to przechadzam się między nimi, Ja wywyższam tych, którzy są mali w oczach ludzkich. Zapowiedziałem wam, że przygotują oni świat na powtórne przyjście Moje. Ja spośród nich powołam najwięcej wojowników, umocnię ich i staną się oni świadkami prawdy. […] Jeśli ktoś z owych wojowników upadnie, niechaj zaraz woła imię Matki Mojej i w Jej opiekę się oddaje. Ja przez Jej dłonie opatrzę mu rany i podźwignę go, i niechaj staje do walki na powrót.

 

Do tych, którzy się stali synagogą szatana, mówię:

     Zamknęliście serca na Ducha Mego i swoje nauki na zgubę wielu wprowadzacie. Ślepymi i głuchymi jesteście, a słowo prawdy macie za nic, myśląc że wasze nauki bez Mego Ducha mają jakąś wartość. A odrzucając posłanych mówicie: było przed nimi proroków wielu, a trwa wszystko jak trwało. Ślepota ta wynika z tego, że w sercach waszych zamieszkała ohyda próżności, chciwość i obłuda – to one sprawiają, że stajecie się martwi. Wy, trupy, sami nie wchodzicie do Królestwa Niebieskiego i innym utrudniacie wejście do Niego. Ja ostrzegam was i przypominam, że piekło jest miejscem, do którego zmierzacie.    Wy, którzy mówicie: Nie słuchajcie posłanych, nie idźcie za nimi, oni nie mówią od Tego który Jest; my bowiem jesteśmy uczonymi w Piśmie i Prawie. Powiadam wam, zaprawdę staliście się nimi!    Pytacie też, kim jest Ten, który karci w tak ostrych słowach i napomina nas nie Miłosierdziem, a chłostą? Powiadam: czas Miłosierdzia dobiega końca, i choć w surowości słowa wylewam wam nieskończone zdroje Miłosierdzia – o ślepcy i głusi, faryzeusze i uczeni w Piśmie – jak mam przemawiać do was inaczej, kiedy nadchodzi Godzina Damaszku, a wy posnęliście?! Jako plemię żmijowe jesteście, w barwnych korowodach i przepychu toniecie. Drwiliście z  tych, którzy prowadzili Naród przeze Mnie wybrany przed wiekami, a nie tylko im często dorównujecie w mnogości złych przymiotów – wielu z was  nawet przewyższyło ich w arogancji, pysze, wpływach i bogactwie oraz tym wszystkim, co wybrali ponad prawdę.    Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha.

 

    Skoro zatem słowo kierowane do was nie przemówiło, niechaj więc przemówią znaki i wydarzenia.

 

Do tracących wiarę    Nie upadajcie na duchu wszyscy zagubieni, bo zbliża się dzień prawdy. Kiedy przyjdę, Sam usunę wszelkie odstępstwo,  Sam zbiorę moje owce, a Duch Mój, wylany w obfitości wielkiej, napełni wasze serca światłem i jasnością umysłu, jakiego nie było od czasu waszych pierwszych ziemskich rodziców. Wytrwajcie, bo czas się dopełnia.

 

Ja jestem Alfa i Omega, Ja jestem Początkiem i Końcem.

 

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.