Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

24 września 2021

POWSZECHNA MOBILIZACJA DUCHOWA!!!

 

   Szczęśliwi Mieszkańcy Nieba, tylko tyle wiecie o naszym życiu na ziemi, ile Bóg chce żebyście wiedzieli. Cierpicie jednak razem z Bogiem z powodu strasznego upadku moralnego ludzkości, która chętniej słucha szatana niż Boga, ściągając na siebie nowy potop – tym razem nie wody, lecz ognia. Znany nam z Apokalipsy Anioł z kadzielnicą wciąż jeszcze zbiera wszyst­kie modlitwy ludzi, które jak wonny dym wznoszą się przed tron Boży. Zbliża się jednak moment, w którym zrzuci on swoją kadzielnicę na ziemię na znak tego, że już odtąd niczyje modlitwy nie mogą mieć wpływu na bieg wydarzeń. Musimy więc teraz wszyscy, aniołowie i ludzie, wykorzystać resztkę czasu i pogrążyć się w błagalnej modlitwie! Bardzo liczymy więc na Was, którzy, czy to będąc w oczyszczeniu zbliżacie się do Bramy Nieba, czy już znajdujecie się przed tronem Boga, wpatrując się w Jego oblicze. Naszą wspólną modlitwę złóżmy w dłoniach Królowej Nieba i Ziemi, której Bóg niczego nie odmawia, a za jej wspaniałe owoce będziemy wspólnie wielbić Boga przez całą wieczność.

   Piszemy więc naszą ziemską modlitwę, a Wy twórzcie swoją, i obie połączmy w jedną.

   Masz teraz przyjść, o Jezu, by nie tylko oczyścić świat z grzechu, wszelkiego brudu i zła, ale jakby stworzyć go na nowo na wzór pierwszego Raju. Wielu naszych Czytelników zatęskniło za nim i teraz marzą o znalezieniu się w nim, gdy jednak słyszą o wydarzeniach, związanych z bardzo bolesnym oczyszczeniem ziemi, ich nadzieja słabnie… Więc stajemy przed Tobą Panie z bardzo ważnym pytaniem: czy wzruszony cierpieniem Maryi i wysłu­chując Jej modlitwy, nie ze­chciał­byś przeszkodzić księciu ciemności i jego sługom w wykonaniu ich strasznych planów? Dążą oni do wywołania ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, a w jego konsekwencji do wojny światowej, zagłodzenia i wymordowania całych miliardów ludzi, poddania wszystkich pod władzę antychrysta, unicestwienia Twojego Kościoła, wprowadzenia fałszywej religii bez Boga… a ilu ich planów jeszcze nie znamy! Przecież Ty możesz błyskawicznie porozrywać diabelskie sieci i nagle przyjść na sąd, choćbyś nawet dotychczas miał w planie odsunąć Paruzję na trochę dalszy termin! Czego byś nie uczynił dla Maryi?! Powtórz więc to co uczyniłeś – właśnie dla Jej radości – w Kanie Galilejskiej, a przychodząc jako Sędzia, przyśpiesz tryumf Jej Niepokalanego Serca! Teraz staje Ona przed Tobą jako Matka Kościoła, a nawet całej odkupionej ludzkości. Możesz jednak zapytać: gdzie są, Maryjo, Twoje dzieci? Wysłucham Cię, jeśli razem z Tobą modlić się będzie o ten ogromny cud Miłosierdzia Kościół pielgrzymujący na ziemi , będący w oczyszczeniu oraz tryumfujący w Niebie.

   Cóż my możemy zrobić? Ostatnio udało się nam zmobilizować do tej modlitwy pewną liczbę ludzi, ale jest ich mało, a czas nagli. Błagamy Cię Boże: nie tyle patrz na liczbę nas modlących się, co na gorliwość i na ufność, jaką w Tobie pokładamy! Wyrazem naszej ufności jest to, że prosząc Cię o ten WIELKI CUD, od razu z przekonaniem Ci za niego dziękujemy. Za Twoje Miłosierdzie pragniemy Ci dziękować i wielbić Cię bez końca z aniołami i świętymi w Niebie. Marana tha – przyjdź Panie Jezu!!! Amen.

   Błagamy Was, Bracia i Siostry: nie tylko sami przyłączcie się do tej naszej modlitwy, ale zachęcajcie do niej kogo się da i gdzie się tylko da, gdyż czas nagli! Gdybyście nas zapytali, jakimi słowami macie się modlić, odpowiadamy: na różańcu, litaniami, ewentualnie zamiesz­czonymi wyżej, a przynajmniej wyróżnionymi pogrubioną czcionką (albo własnymi na ich wzór) – aby tylko były ufne i żarliwe. Po rozwoju wydarzeń poznamy, jak Bóg odpowiedział na nasze błaganie i na ile Mu była miła nasza powszechna duchowa mobilizacja.

Redakcja „Iskry z Polski”, 23 września 2021

 

 

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.