Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

APEL „ISKRY Z POLSKI” DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ZIEMI!

DO PRZEMYŚLENIA I WYKONANIA.

 

– Niezależnie od tego kim jestem, gdzie mieszkam i jakie wyznaję poglądy, jestem cząstką rodziny ludzkiej, wszyscy są moimi braćmi lub siostrami w człowieczeństwie.

– Pochodzę od Boga i jestem Jego dzieckiem.

– Jestem podobny do Boga przez duszę, która nigdy nie umiera.

– Gdy umrze wkrótce moje ciało, dusza znajdzie się w miejscu wiecznego szczęścia albo wiecznego nieszczęścia.

– Będzie to zależało od tego, jak żyłem na ziemi. Jeżeli byłem dobry dla ludzi, otrzymam za to wieczną nagrodę, jeżeli było inaczej – wieczną karę.

– W chwili śmierci stanę przed Bogiem jako Sędzią. Wtedy rozstrzygnie się mój los: albo będę zawsze szczęśliwy z Bogiem, albo zawsze nieszczęśliwy ze złymi duchami.

– Bóg mnie kocha i dlatego pragnie przyśpieszyć sąd nade mną na czas, gdy jeszcze żyję na ziemi. Ten sąd jest bardzo bliski i obejmie wszystkich ludzi w tej samej chwili.

– Bóg na tym sądzie chce mi pokazać wszystkie szczegóły mojego życia i dać mi jeszcze szansę na poprawę, co po śmierci byłoby niemożliwe.

– Bóg chce jednak, żebym na Jego przyjście się przygotował, a więc bym przemianę życia na lepsze zaczął natychmiast, od tej chwili.

– Gdy mnie wkrótce Sędzia zaskoczy swoim przyjściem, będzie bardzo zadowolony, widząc moją poprawę. Wtedy sąd nade mną będzie o wiele łagodniejszy.

– Zanim Bóg pokaże mi moje życie jak je widzi, ja sam dokonam jego przeglądu, na który znajdę teraz pierwszą spokojną chwilę i odpowiednie miejsce.

– Przypomnę sobie wszystkie sytuacje, w których zrobiłem komuś coś złego i nie starałem się później tego naprawić.

– Bóg oczekuje teraz ode mnie, że będę za to szczerze żałował. Posłużę się do tego swoją wyobraźnią, a ona mi ukaże cierpienie i smutek tych osób. Wtedy zawstydzę się przed Bogiem z powodu mojego zła i w myśli zawołam: bardzo tego żałuję, przepraszam Cię Boże, przebacz mi to wszystko! Mogę pokornie pochylić się przed Nim, nawet do ziemi.

– Jeżeli naprawienie tego zła jest jeszcze możliwe, postaram się to uczynić: zwrócę co zabrałem, naprawię wyrządzone krzywdy, przeproszę tych, którzy przeze mnie cierpieli. Uczynię to jak najszybciej, gdyż Bóg jako Sędzia czeka na to i daje mi teraz odpowiedni czas.

– Jeżeli nie mogę naprawić krzywd osobom poszkodowanym, okażę dobroć innym osobom ze swojego otoczenia. Robię więc przegląd sytuacji, osób i miejsc, w których mogę komuś coś dobrego uczynić. Zapisuję to lub zapamiętuję.

– Jeżeli należę do ludzi zamożnych, mam teraz ostatnią okazję do tego, by odwdzięczyć się Bogu za otrzymane od Niego dobra. Podzielę się nimi z uboższymi od siebie i potrzebującymi pomocy.

– Gdy teraz tego nie uczynię, wkrótce stracę wszystko, gdyż banków i pieniędzy nie będzie, a nawet złoto i biżuteria staną się jak śmieci. Pozostanie mi tylko żal po stracie i świadomość zmarnowanej na zawsze okazji do czynienia dobra, a za egoizm zostanę przez Boga ukarany.

– Jeżeli należę do ludzi cierpiących w swoim duchu i w ciele, a oskarżałem Boga o to że mnie nie kocha i nie daje pomyślności – przeproszę Go za to już teraz, zanim wkrótce poznam Jego miłość i Jego bardzo dobry plan, odnoszący się do mojego życia. Powiem Mu: Boże, wybacz mi moje złe myślenie o Tobie, złe słowa i zarzuty! Nie rozumiałem Twojego planu, na który tak narzekałem. Niezależnie od tego, co mi dajesz lub zabierasz, kocham Cię!

– Ponieważ po sądzie Bóg pozostawi na ziemi tylko ludzi dobrych, żeby dać im wielkie szczęście, poproszę Go teraz: o Boże, jeżeli i mnie uznasz za godnego wejścia do tego nowego, wspaniałego świata, będę Ci bardzo wdzięczny! Wtedy dołączę swój głos do pieśni chwały i dziękczynienia, śpiewanych Tobie przez szczęśliwych ludzi. Po moim odejściu z ziemi przyjmiesz mnie do swojego wiecznego domu, by mieć mnie przy sobie w szczęściu bez końca. Amen.

 

Ks. Adam Skwarczyński i Tomasz, animatorzy ruchu „Iskra z Polski”, 26 października 2019 r.

 

POBIERZ PDF

 

Posiadamy już tłumaczenia na język:

Angielski

Niemiecki

Francuski

Hiszpański

 

 

 

 


Apel do Polonii


GORĄCA PROŚBA DO POLONII NA CAŁYM ŚWIECIE!

 

     Drodzy Rodacy, kończy się drugi adwent ludzkości: bardzo bliskie jest powtórne, a zarazem ostateczne przyjście Jezusa. Tym razem nie będzie chodził po ziemi, lecz spotka się jako Sędzia „żywych” (żyjących w Jego łasce uświęcającej) i „umarłych” (żyjących w grzechu śmiertelnym) z każdym mieszkańcem ziemi w tej samej chwili. Chociaż to spotkanie będzie miało charakter czysto duchowy, jednak będzie tak przeżywane, jakby dokonywało się na zewnątrz.

     Przychodząc po raz pierwszy dwa tysiące lat temu Jezus dokonał odkupienia ludzkości w Palestynie, tam też założył swój Kościół i stamtąd rozesłał Apostołów i uczniów na cały świat. Dla swojego drugiego przyjścia posługuje się Polską, co postaram się teraz przybliżyć.

1. To właśnie nam, Polakom, objawił tajemnicę wstrząsającą: pragnie przyjść na Sąd Ostateczny nie na końcu świata, lecz właśnie teraz, by mogli poznać Go wszyscy ludzie, w Jego świetle zobaczyć wszystkie szczegóły dotychczasowego życia, wejść na drogę nawrócenia.

2. Jezus ma w Polsce swój potężny ruch, który – w oparciu o Jego słowa do św. Faustyny – nazywamy „Iskrą z Polski”. Są to setki tysięcy ludzi w Kraju i za granicą, którzy łączą swój codzienny krzyż z Jego krzyżem i swoje modlitwy z Jego modlitwami za nawrócenie całego świata. Ruch powstał oddolnie, więc macie prawo zapytać: a co na to biskupi? Otóż ci z nich, którzy otrzymali od nas odpowiednie materiały, milczą, a to już bardzo dużo. Jako odpowiedzialni za korygowanie błędów w Kościele, na pewno ostro przeciwstawiliby się głoszeniu przez nas bliskiej Paruzji Jezusa jako Jego Sądu Ostatecznego, gdyby uznali to za błąd.

3. Ponieważ na Polsce spoczywa w tej chwili oko Boga, gdyż od naszego działania uzależnia On swoje własne działanie, nasz naród jest przed Nim odpowiedzialny nie tylko za własne przygotowanie na to przełomowe wydarzenie, ale także za powiadomienie o nim całego świata. W związku z tym właśnie Wy, Drodzy Rodacy, dzięki znajomości języków obcych i obecności w tak wielu krajach świata, jesteście przez Boga powołani do wypełnienia jakże ważnej misji: do przetłumaczenia i rozpowszechnienia w swoim środowisku jednej tylko strony przeznaczonego dla Was tekstu: APELU „ISKRY Z POLSKI” DO MIESZKAŃCÓW ZIEMI.

4. Macie prawo zapytać, dlaczego jest on aż tak uproszczony i zwięzły. Nie ma w nim wzmianki o Jezusie, o Sądzie Ostatecznym, o grzechu, o Chrzcie koniecznym do zbawienia itd. Jednak każde jego słowo jest precyzyjnie przemyślane, i oczywiście przemodlone, żeby zawierał tylko to, co w tej sytuacji konieczne. Operujemy najprostszymi pojęciami, gdyż mamy trafić głównie do niechrześcijan, a więc do 3/4 ludzkości. Wszyscy oni są dziećmi Bożymi, zaproszonymi do Nieba, do którego wchodzi się przez świętość życia – przynajmniej przez jakieś jej minimum. Maksimum świętości osiągną ci, którzy po Sądzie Ostatecznym – po dwóch jego etapach: sądzie szczegółowym i trzech dniach ciemności – znajdą się w nowym, oczyszczonym świecie. Dla nieochrzczonych, ale tylko tych nawróconych, istnieje Otchłań, o której mówimy, że Jezus „zstąpił do piekieł”. Zstąpi do niej po raz drugi i wyprowadzi z niej wszystkich do Nieba.

5. Tłumaczenie tego tekstu będzie potrzebne także nam, by w obcych językach umieścić go na stronie naszego ruchu www.paruzja-iskraz.pl, więc prosimy o przysłanie go nam na specjalnie do tego celu utworzony adres: apel@paruzja-iskraz.pl Niech przystępujący do tłumaczenia, np. na angielski, zapytają nas, czy takie tłumaczenie jeszcze nie istnieje, by nie pracować nad nim niepotrzebnie.

6. Ponieważ liczy się każda godzina, prosimy o nieodkładanie tej pracy na później. Słownictwo tekstu jest łatwe, jednak warto dać tłumaczenie do przejrzenia osobom znającym dany język od dziecka. Czekamy więc na Waszą rychłą odpowiedź na naszą prośbę!

7. Drodzy Rodacy, którzy w swoim sercu rozpoznajecie prawdziwość głoszonej przez nas Bożej prawdy, a zarazem chcecie z Bogiem współpracować nad ogłoszeniem jej światu, możecie liczyć na naszą modlitwę. Apelujemy o nią do wszystkich członków ruchu „Iskra z Polski”, by w ten sposób połączyło nas doniosłe dzieło, na którego wypełnienie czeka Niebo.

Niech wszystkich Bóg błogosławi i za wszelkie dobro w Niebie wynagrodzi.

 

Ks. Adam Skwarczyński i Tomasz, animatorzy ruchu „Iskra z Polski”, 26 października 2019