Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

20 lipca 2022

Prawda o „PRAWDZIE"   

     Na pewnym portalu lektor (na tle fragmentów filmów) odczytuje tekst ks. Adama Skwarczyńskiego z 13 lipca b.r., zamieszczony na naszej stronie. Zarządzający tym portalem najwidoczniej nie zauważył, że wszystkie teksty, które zamieszczamy na stronie www.paruzja-iskraz.pl, są naszą własnością i prawa do nich są zastrzeżone, i dokonał montażu audio-video bez porozumienia z nami. Chociaż więc doceniamy zaangażowanie, wykonaną pracę i dobre intencje twórców, jak też dobre owoce tego nagrania, a nawet za nie dziękujemy, na przyszłość prosimy o uwzględnienie tzw. „copyright", obejmującego nasze teksty. Gdyby to był nasz montaż, z pewnością poszukalibyśmy lepszego lektora. 

   Redakcja „Iskry z Polski", 20 lipca 2022

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.