1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

13 September 2021

Msza święta 14 września

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Adam Skwarczyński zaprasza tych, którzy o godz. 19.00 nie będą jeszcze spali, do duchowej z nim łączności przy ołtarzu mszalnym, a śpiący (np. w Australii) niech przyślą swojego Anioła Stróża. Będzie to Msza święta w intencji wszystkich jego Przyjaciół, których od wielu lat wspierał na ich drodze codziennego krzyża, prowadzącej do Nieba nie tylko ich samych, lecz także tych, za których oni krzyż swój ofiarowali. Najpierw łączyło nas "Zjednoczenie Dusz-Ofiar", później "Szkoła Krzyża", a ostatnio "Iskra z Polski". Będzie także modlił się za zmarłych, którzy szli tą drogą, a teraz w Czyśćcu potrzebują pomocy.

 

Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński  All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zaprzyjaźnione strony: www.wydawnictwo-iskraz.pl