Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

Relacje ludzi W Nowym Świecie - Oświecenie

05 czerwca 2019

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele, wszyscy należący do ruchu „Iskra z Polski” oraz Wy, którzy jeszcze się wahacie, czy przyłączyć się do niego!

 

W dniu wczorajszym, czyli 26-05-2019 roku, około godziny 16.30 dane mi było niezwykłe przeżycie, doznanie. Było ono związane z Nowym Światem. Bóg dał mi odczuć, jak będą wyglądały relacje między ludźmi.

 

Choć niezwykle trudno jest opisywać aktualne emocje, jeszcze trudniej jest opisać coś, co wykracza poza obecny świat, jednak postaram się to zrobić. Wiem jednak, że nic nie jest w stanie tego oddać, a jedyna myśl, która przychodzi mi do głowy, to wielkie pragnienie tego, byście sami tego doznali.

 

Właśnie wracałem z Rakowca, Duch Święty prowadził mnie drogą, którą wcześniej nie jechałem. Nie była ona jakaś specjalna. Mijałem kolejne miasta i wsie, pola i lasy. Co jakiś czas widziałem ludzi, nic specjalnego się nie działo. Ponieważ byłem lekko znużony drogą, postanowiłem kupić sobie coś do picia. Zajechałem na stację benzynową, na której kupiłem napój, a ponieważ wszędzie gdzie idę staram się nieść słowo Boże, tak i tym razem zrobiłem: przy okazji nie omieszkałem pani, która pełniła dyżur, podarować jedną broszurę „Paruzja”. Naraziłem się przy tym nieco, ponieważ kiedy na odchodne powiedziałem „Z Panem Bogiem”, usłyszałem jedynie „Do widzenia”, dość mocno podkreślone tonem głosu i lekkim uśmiechem. Trochę mnie to zasmuciło. Być może zaskoczyłem ową panią, bo kto teraz takie rzeczy mówi i kto się do Pana Boga otwarcie przyznaje…

 

Wsiadłem do samochodu i pojechałem dalej. Nie minęło pięć czy dziesięć minut, gdy odczułem działanie Ducha Świętego; zaraz potem usłyszałem słowa, które popłynęły wprost do mojej duszy: „Powiedz swoim najbliższym, że czas, który poświęcasz na pracę dla sprawy [Boga], a mógłbyś poświęcać tak jak inni na przyziemne sprawy i doznania, zostanie twojej rodzinie wynagrodzony po sto i po tysiąckroć”. Oczywiście! – odpowiedziałem – jak tylko dojadę, zaraz przekażę słowa, które właśnie dostałem.

 

Wtedy poczułem jeszcze silniejsze działanie Ducha Świętego, i nagle popłynął z Nieba jakby potok uczuć. Po chwili mogłem spojrzeć na świat w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Nagle zacząłem odbierać miłość ludzi do ludzi, ich dobre czyste uczynki – wyłącznie te, które zrobili tylko z miłości do bliźniego, bezinteresownie, nie licząc na nic w zamian.

 

Przyznam, że często widywałem niezbyt dobre uczynki ludzi, które zasmucają Pana Jezusa, ale tym razem doświadczałem tych dobrych. Kiedy mijałem ludzi, z pozoru wyglądających na raczej niesympatycznych, niemiłych, widziałem wprawdzie nieliczne, ale pełne miłości czyny zwrócone ku bliźnim, które były ich udziałem. Po kilku minutach mogłem zobaczyć coś niezwykłego. Było to pełne oświecenie, dotyczące miłości, która zapanuje na Nowej Ziemi… „Zobacz, jak będą wyglądały relacje ludzi na Nowej Ziemi”.

 

Odebrałem to tak. Na ziemi ludzi nie będzie zbyt wielu, ale w zasadzie będziemy ich odczuwać jako część swojej rodziny, jak prawdziwych braci i siostry. Kiedy spotkamy „obcego” człowieka, natychmiast nastąpi wielka „eksplozja” miłości tak czystej i pięknej, jakiej nie potrafię opisać .Teraz pomiędzy nami istnieje jakaś bariera, jakiś filtr, który nie pozwala nam odczuwać tej wielkiej bezinteresownej czystej miłości. Nawet w rodzinach, nawet do najbliższych, nawet do własnych dzieci nie czujemy takiego typu miłości, bo jest pomiędzy nami jakaś bariera. Tę barierę w Nowym Świecie usunie Bóg, będzie to Jego łaska. My sami nie możemy tego dokonać, zwłaszcza w starym świecie.

 

Ta miłość będzie dawać ogromne szczęście i będzie wprost z nas promieniować, ale bez światła (w Niebie widać ją w postaci światła – opiszę to przy okazji w broszurze o moim nawróceniu). Napotkana osoba odczuje płynące od nas dobro, uczucie, i odwzajemni się identycznym czystym, pięknym uczuciem miłości, która nie oczekuje niczego, ale chce dać wszystko. Ten rezonans sprawi, że do Nieba uniesie się jak modlitwa symfonia, eksplozja miłości chwaląca Boga, a to co nas otacza, odpowie, przyłączając się do tej pięknej melodii, płynącej z naszych dusz. Natychmiast zapragniemy zrobić coś dla tego człowieka: nakarmić go, ugościć, przyjąć jak najwspanialszą rodzinę. On również zechce nas obdarować przyniesionymi owocami, dobrym słowem , pomocą, uśmiechem, który w Nowym Świecie będzie czysty i będzie większą radością, niż obecnie największa możliwa wygrana w totolotka. Za tymi uczynkami nie będzie niczego więcej poza czystą chęcią wypełnienia ich z miłości, a nie jak obecnie, że chcemy w najlepszym razie okazać komuś, że go lubimy…

 

Teraz zapewne mało z nas zaprosiłoby do domu kogoś obcego, może nawet niechętnie kogoś z niezbyt lubianej rodziny, ale w Nowym Świecie nie będzie czegoś takiego. Po usunięciu przez Boga tego „muru”, „przesłony” czy jak to nazwać, po napełnieniu nas czystą wspaniałą intencją; po tym, jak odrzucimy nawet najmniejszy grzech, znienawidzimy najmniejsze zło – będzie u nas czymś normalnym, Bóg otworzy przed nami obszar, który dawno temu utraciliśmy. Jak bardzo Wam życzę, żebyście tego doświadczyli, jak nic nie warte jest wszystko co nas otacza, a trzyma nas przy tej marnej przyziemności obecnego świata. 

 

Nie mam porównania, więc muszę posłużyć się dość prostym obrazem. Wyobraźcie sobie, że czekacie na jakąś ciocię z Ameryki, jest ona dobra i przez was bardzo kochana. Dowiadujecie się że przyjedzie, więc z niecierpliwością odliczacie dni do spotkania i cieszyć się, tym bardziej że wiecie, iż przywiezie wam piękne prezenty. I nagle nadchodzi ten dzień: przyjeżdża ciocia i daje wam więcej niż myśleliście! Chce wam oprócz prezentów ofiarować dom, rozwiązuje też wszystkie problemy – dowiadujecie się, że już nigdy dzięki tej cioci nie będziecie musieli pracować. Razem z nią pójdziecie na spacer, na jakim dawno nie byliście, bez pośpiechu jak w dzieciństwie. Upieczecie wspólnie ciasto i będziecie rozmawiać, cieszyć się i radować!!! I tak cały czas, kiedy ta osoba będzie, będziecie odczuwać niewiarygodną radość.

 

Uwierzcie mi: choćbym pisał godzinami, słowami nie oddam tego co na Was czeka, ponieważ jest to uczucie nie z tego świata. Jego namiastką jest nasza miłość do dziecka, do kogoś kogo kochamy, chociaż i ta ma wątek przyziemności, a „filtr”, choć prze Boga zmniejszony, nadal nas dzieli.

 

Cały świat będzie dosłownie zanurzony w oceanie miłości, wylanym z Nieba. Będziemy w nim czuć Obecność Boga taką, jakiej teraz nie czujemy. Przyznam, że miewam różne doznania w związku z obecnością Nieba, ale te w Nowym Świecie będą nieporównywalnie bardziej intensywne.

 

Opisywane doznanie było tak silne, tak piękne i czyste, że z całą świadomością mogę powiedzieć, iż wszystkie doznania, które niesie ze sobą  połączenie fizyczne kochających się małżonków – nawet zaraz po ślubie, gdy ich miłość jest taka silna – bledną przy tym i stają się nieatrakcyjne. Teraz rozumiem, czemu w Nowym Świecie będzie się rodzić mało dzieci. Prawdopodobnie miłość niebiańska będzie tą najważniejszą i pełną formą, więc mało osób będzie się skłaniać ku innej. Kto wie, może Bóg pokaże ludziom, jak chciał żeby wyglądał akt poczęcia dziecka – ten Boży, o którym wspomina Maria Valtorta… Drodzy Bracia i Siostry, życzę Wam z całego serca, byście mogli zanurzyć się w tym oceanie miłości Bożego Świata!

 

Obiecuję, że dopiszę jeszcze jedno oświecenie, które dane mi było przeżyć tydzień później. Miałem już je opisane, ale coś dziwnego stało się z plikiem. Widać piekło chciało chociaż na trochę odwlec przekazanie Wam tego, co Niebo daje mi abym Wam opowiedział.

 

Proszę Was, odrzućcie grzechy, wytrwajcie przy Panu Bogu, zawierzajcie się naszej Niebieskiej Mamie, byśmy wszyscy razem mogli spotkać się w Nowym Świecie jeszcze tu na ziemi, a jeśli nie – będzie nam to dane to w Raju. Skoro w Nowym Świecie ma być tak pięknie, to co Bóg przygotował nam w Raju…?

 

Niech Was Bóg Błogosławi

Tomasz. 2019-06-02