Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

ODPUST ZUPEŁNY NA GODZINĘ ŚMIERCI

 

 

Ze względu na bardzo niebezpieczną sytuację oraz zagroże­nie życia wielu ludzi informujemy o możliwości zyskania już teraz odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Ustanowił go święty Pius X, a dekret wydała Święta Kongregacja Odpustów 9 marca 1907 r. Przysługuje on każdemu wiernemu, który w dniu dowolnie wybranym, po należytym przystąpieniu do spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej, ze szczerym uczuciem miłości ku Bogu odmówi poniższy akt poddania się i gotowości przyjęcia z ręki Boga każdego rodzaju śmierci:

     Panie, Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej, z pod­da­niem się i ochotą, każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się będzie podobało zesłać na mnie, wraz ze wszystkimi jego troskami, cierpieniami i bólami. Amen.

     UWAGA! Gdyby ktoś w chwili śmierci obciążony był grzechem ciężkim, żadnego odpustu nie zyskuje. Darowanie grzechów (win) otrzymujemy w sakramencie pokuty, jeśli wypeł­nimy wszystkie jego warunki. Ostatni z nich, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu już po odejściu od konfesjonału, możemy wypełnić na ziemi albo w czyśćcu. Na ziemi na ogół mamy możliwość wyrównania naruszonego porządku i czynienia dobra, by wynagrodzić Bogu i ludziom za zło („Zło dobrem zwycię­żaj”). Dla przykładu: kasjerka, która nie wydawała reszty, jako nawrócona składa ofiarę, prosząc o Mszę świętą w intencji posz­ko­dowanych. Nie mając możliwości zwrotu gotówki, wyrównuje właścicielom stratę materialną w dobrach duchowych.

     W chwili śmierci czas zasługi się kończy, dlatego w czyśćcu pozostaje już tylko cierpienie wynagradzające, ewentualnie docze­kanie się pomocy z ziemi, którą może być ofiarowany za zmarłych post, modlitwa albo jałmużna (dobry czyn na rzecz potrzebujących pomocy na ziemi, np. w krajach misyjnych), ewentualnie odpust, cząstkowy lub zupełny, dla nich zyskany.

 

    Odpust zupełny, jak chociażby ustanowiony przez św. Piusa X, może być dla nas wielką łaską, gdyż przynosi darowanie pokuty czyśćcowej. Jednak, jak wszystkie odpusty, zawiera (oprócz życia w łasce uświęcającej) warunek konieczny: abso­lutne i pełne obrzydzenie sobie nawet najmniejszego grzechu i mocną decyzję odrzucenia na zawsze przyjemności z grzechem związanej. Przykład: palenie papiero­sów jest powol­nym samo­bójstwem i zatruwaniem otoczenia, więc nawrócony palacz odrzuca do końca życia przyjemność płynącą z palenia, nawet z jednego zaciągnięcia się dymem. Nie dla wszystkich jest to łatwe! Pan Jezus porównał to do amputacji (na żywca, gdyż wtedy anestezjologii nie było) ręki czy nogi, do wyłupienia oka, którym ktoś z lubością oglądał np. obrazy pornograficzne. Chociaż więc wiele razy w roku kościelnym mamy okazję zyskać odpust zupełny, np. za jakąś wspólną modlitwę, chyba nie tak znów wielu tego odpustu dostępuje.

    Kto ma serce wolne od przywiązania nawet do małego grzechu, a w duchu posłuszeństwa Bogu gotów jest w każdej chwili oddać życie, i to w najtrudniejszych nawet okolicz­nościach, niech po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii świętej odmówi modlitwę odpustową. I niech cieszy się, że gdy będzie w stanie łaski uświęcającej w ostatniej chwili życia, może otrzy­mać wielką łaskę darowania kary czyśćcowej, szybując wprost do Bramy Nieba.

    Przypomnijmy sobie też ostatnią, piątą obietnicę Matki Bożej dla tych, którzy (np. w ramach ruchu „Iskra z Polski”) swój codzienny krzyż ofiarują Bogu za nawrócenie grzeszników całego świata: „W godzinie ich śmierci będę ich wspierać i towarzyszyć im – z pominięciem czyśćca – [przed oblicze] Chwalebnej Trójcy Przenajświętszej, gdzie zajmą miejsce przygotowane im przez Pana i będą razem ze Mną szczęśliwi”.

 

 

 

PUŁAPKA SZATANA!

 

Do czekających na “Boży znak”, mający mobilizować do działania!
Do czekających na uruchomienie “przycisku alarmowego” z instrukcjami pod nim!
Drodzy, TO NIE DLA WAS! Nie dajcie się zwieść rogatemu - nie czekajcie na żadne znaki ani przyciski, tylko wykorzystajcie każdą chwilę, każdy pieniądz, wszystkie możliwości! Gdy przyjdzie “ZNAK” i wstrząs, nagle okaże się, że sklepy są puste i wasze konto przestało istnieć, a co w kieszeni zostało, to smutna resztka.
 
Nie bądźcie “mądrzy po szkodzie”. Wykorzystajcie Boże ostrzeżenia, gdyż płyną z miłości. Nam, ludziom, możecie nie ufać, ale ZAUFAJCIE BOGU! On chce widzieć swojego Noego wraz z rodziną, ISKRĄ Z POLSKI, przy intensywnej pracy, gdyż od zaplanowanego “potopu” nie odstąpi!
 
Animatorzy “Iskry z Polski”, 17 czerwca 2019.

 

PRZYCISK ALARMOWY!!!

 

O Ludzie Boga! Dzisiaj, 16 czerwca 2019, dowiedzieliśmy się, że Bóg planuje w niedługim czasie obudzić śpiących, zamknąć usta prześmiewcom i wątpiącym, a Sobie posłusznych pobudzić do natychmiastowego działania! W tym celu posłuży się ZNAKIEM albo wydarzeniem, które wywoła powszechną mobilizację.

 

Gdy więc to nastąpi, zaczniecie gorączkowo szukać materiałów, wskazówek, sposobów działania, a to właśnie znajdziecie pod tym przyciskiem. Pojawi się to właśnie wtedy – wszystko w jednym miejscu – i ułatwi Wam działanie oraz pokierowanie innymi ludźmi. Wprawdzie wiele już na ten temat pisaliśmy, jednak w różnym czasie i miejscu, a tu musimy to zebrać i dopracować.

 

A więc przygotowujcie się jak najszybciej, i duchowo i materialnie, a gdy nadejdzie oczekiwany dzień, dzięki naszej stronie znajdziecie odpowiedź na pytanie CO JESZCZE?

 

CZUWAJCIE!!!

 

Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński.

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/