Nasza Litania
  1. pl
  2. en
  3. fr
  4. pt

Czytaj więcej...

Strona poświęcona Paruzji czyli  OSTATECZNEMU przyjściu Pana Jezusa

18 października 2020

ZAŁĄCZNIKI cz. 4.

TESTAMENT DLA OSTATNIEGO POKOLENIA ZIEMI

 

   Wydawałoby się, że miejsce na to niezbyt odpowiednie, gdyż wykra­cza poza „ławę oskarżonych”… Jednak nie wykracza poza moją misję „świadka Paruzji”, więc korzystam z okazji.

   Zwracam się więc, w imieniu „Tomasza” i własnym, do tych szczę­śliw­ców, którym Bóg pozwoli przetrwać straszne oczyszczenie świata, przejść przez obie fazy Sądu Ostatecznego i wejść do Nowego Raju. Wspólnie przemyślmy czekają­ce was zadania. Bóg, nasz Ojciec i Stwór­ca, bardzo tęskni za powierzeniem wam ziemi na nowo stworzonej, byście na niej swoją misję jak najlepiej i jak najsu­mienniej wypełnili.

   1. Ma to być z waszej strony wynagrodzenie Bogu za grzechy wszy­st­kich poprzednich pokoleń: za zbrodnie, bunt, niewierność, kult szatana, oziębłość, zaniedbanie dobra, marnowanie Bożych łask. W jaki sposób? Oczywiście przez doskonałą, heroiczną miłość, opromieniającą wszystkie wasze myśli, słowa i czyny.

   2. Ponieważ człowiek został stworzony do miłowania Boga i bliź­niego w doczesności i w wiecz­ności, a do tej pory tylko trzy Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa wykazały się miłością doskonałą, waszym zadaniem będzie doprowadzić waszą miłość do jak najwspanialszego rozkwitu. Wzorem ma być dla was właśnie Święta Rodzina. Wasz duchowy rozwój ma osiągnąć swoje maksimum, poziomem świętości macie prze­ścignąć poprze­dnie pokolenia. Ma się to dokonać we współ­pracy z Duchem Świętym, który wam pomoże stać się w pełni duchowymi i świętymi. To ma być Jego „nowe zstąpienie” na świat, stający się „nowym wieczernikiem”. Jego Niepokalana Oblubienica Maryja weźmie was do swojej szkoły, będzie to czas tak oczekiwanego przez Nią tryumfu Jej Serca.

   3. Zadaniem stworzeń rozumnych i wolnych jest trwać w nieustan­nym dziękczynieniu Bogu za Jego miłość i dary oraz w uwielbianiu Go, na ziemi i w Niebie. Macie więc w duchowej łączności z aniołami i świętymi w Niebie stworzyć jeden chór, jednym głosem wyśpiewujący Bogu hymn uwielbienia. W ten sposób ziemia stanie się przedsionkiem Nieba, razem z Nim jedną wielką świątynią, a otaczająca was rajska przyroda po swojemu przyłączy się do waszego hymnu. Wynagrodzicie tym Bogu za wszystkie bluźnierstwa przeciwko Niemu oraz za kult szatana w poprzednich wiekach, jak też za zniszczenie, skażenie i zaśmiecenie ziemi, na której wszystko wyszło z ręki Stwórcy jako „bardzo dobre”.

   4. Bóg stworzył Prarodziców doskonałymi i cieszącymi się tak zwanymi darami sprawiedliwości pierwotnej, które za karę musiał im odebrać. Teraz zechce na nowo udoskonalić waszą naturę, uszlachetnić ją wyjątkowymi łaskami, przywrócić światło umysłu, dać wam szansę niespotykanego dotychczas rozwoju, rozkwitu. Będzie więc waszym zadaniem kontynuować to, co przerwał grzech pierworodny: wszystko doskonalić i współpracować w tym ze Stwórcą, nadając ziemi nowe, jak najwspanialsze oblicze. Pomogą wam w tym mieszkańcy Nieba. Wyko­rzy­stując niezwykłe wynalazki dla ułatwienia życia sobie i bliźnim, wyna­gro­dzi­cie tym Bogu za winę poprze­dnich pokoleń. One używały wynalazków do prowadzenia wojen, marnując w ten sposób najlepsze z nich, obejmując je „tajemnicą wojskową”.

   5. Waszym zadaniem będzie przyczynić się, ze wszystkich sił i możli­wości, do opróżnienia Czyśćca, gdyż zbliżający się koniec świata położy kres jego istnieniu.

   6. Na zakończenie nasza przestroga. Wiemy z Apokalipsy, że i do waszego raju pod koniec wtargnie piekielny wróg. Będzie to wprawdzie dla was okazja do oddania życia z miłości do Boga – wielu z was będzie bardzo spragnionych męczeństwa – jednak na pewno nie chcielibyście ginąć z rąk swoich własnych dzieci! Gdy więc wasze dzieci, które urodzą się już w Nowym Świecie, staną się nastolatkami, nie pozwólcie im grzebać w ruinach starego świata waszego dzieciń­stwa. Będą do tego skłonne, a nawet może się to stać swego rodzaju modą, gdyż „rajskie” życie im się znudzi i zaczną szukać atrakcji poza nim. A przy tym będą skłonne zapomnieć, że Bogu wszystko zawdzięczają, więc zaczną odda­lać się od modlitwy. Stawszy się młodzieżą, znajdą upodobanie w diabel­skich „zabaw­kach” poprzedniej epoki, a nawet zaczną czcić szatana, przez co przywołają go z piekła. Tym samym zgotują sobie na wieki stra­szny los, a ziemię uczynią terenem ostatniej bitwy. Nie pozwólcie im na to!

   Co do wielu innych spraw i zadań, poznacie je na progu Nowego Świata. Bądźcie w nim w pełni szczęśliwi! Do zobaczenia w Niebie!

 

 

 

 

Copyright © 2019 

All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.