Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

ZANIM ZAWYJĄ SYRENY…!

04 czerwca 2019

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

ZANIM ZAWYJĄ SYRENY…!

 

Marana Tha – Przyjdź, Panie Jezu!

Drodzy Czytelnicy, rozumiemy Was dobrze! Macie wątpliwości co do najbliższej przyszłości i naszych apeli…? Wolno wam. MY ICH NIE MAMY! I dlatego, chociaż nie jest to dla nas łatwe i wiąże się z niezrozumieniem, wyśmianiem, a nawet atakami – nie możemy milczeć!

 

Przykro nam, że zakłócamy Wam pogodę ducha i wyluzowanie okresu wakacji i urlopów, jednak zmuszają nas do tego dochodzące do nas sygnały z Nieba. A dochodzą one i do nas, i do wielu innych ludzi, którzy z nami dzielą się swoimi doznaniami i przeżyciami, pokrywającymi się z naszymi. W oparciu o nie piszemy do Was ten apel.

 

– Bardzo poważnie ks. Adam S. traktuje to, co poznał i odczuł w Niebie 7 kwietnia, a co nazwał „powszechną mobilizacją”. Dowiedział się, że zwlekania już nie będzie. W skrócie to Wam opisał. Zrozumiał, że bilans utraty na wieki dusz w stosunku do liczby pozyskiwanych dla Nieba jest na tyle ujemny, że Bóg nie może już dłużej czekać. To właśnie wtedy ks. Adam z płaczem wziął się za pisanie libretta oratorium „PRZYCHODZISZ SĄDZIĆ «ŻYWYCH» I «UMARŁYCH»”. Chociaż ono rozeszło się przez internet, nie znalazł się dotychczas nikt, kto by je opracował muzycznie, wykonał i sfilmował, by oratorium budziło sumienia i otwierało serca Bogu. A było to w Bożym planie.

 

– Wiele razy i na różne sposoby byliśmy przynaglani do robienia zapasów trwałej żywności przynajmniej na rok, ale prawie nic w tej kwestii się nie dzieje: żywność zalega półki sklepowe, a Wy ciągle macie co do tego wątpliwości. Co zrobicie, gdy zawyją syreny i pozostanie Wam tylko to, co macie w szafce czy w lodówce? Mówicie: to niemożliwe, żeby ktoś z Nieba radził wzięcie pożyczki na te zapasy… Nikt z nas nie twierdzi, że Niebo to podyktowało, ale od czego mamy rozum? Dopóki pieniądze są jeszcze w obiegu – a skończy się to jednego dnia – dlaczego z nich nie skorzystać? Czy nie lepiej teraz narazić się na pośmiewisko, niż później umierać z głodu?

 

– W naszych planach była systematyczna i dokładna praca nad szczegółami, związanymi z „budowaniem arki ocalenia”… Tymczasem teraz widzimy, że już na nią nie mamy czasu! Będziemy najwyżej w stanie podać Wam w punktach, co jest najbardziej konieczne w ramach przygotowań, a szczegóły musicie dopracować sobie sami. Liczy się każda godzina! Taki podstawowy schemat zamieścimy w najbliższym czasie na naszej stronie.

 

– Niektórzy przystąpili już do spowiedzi generalnej, ale jest ich wciąż za mało, a czas nagli! Nadejdzie dzień, w którym popłoch, zamieszanie, gorączkowe myślenie uniemożliwią i udaremnią ten plan. Nie dajcie się zaskoczyć, czuwajcie!

– Nie wierzcie w bajeczki o dobrym przygotowaniu polskiej armii do wojny, gdyż tak naprawdę ta armia nie istnieje w zestawieniu z prawdziwymi armiami, które nam zagrażają. Nie wierzcie także w jakiekolwiek sojusze międzynarodowe, gdyż te od razu okażą się zawodne. Pozostanie nam tylko i wyłącznie liczyć na Boga i orędownictwo Maryi oraz Świętych, stąd konieczność wspólnej potężnej i ufnej modlitwy. Niech płynie ona jednak ku Niebu z serc nawróconych, a nie przestraszonych! Kto się nie nawróci, nie ma szansy na pozostanie na ziemi.

 

– My, animatorzy ruchu ISKRA Z POLSKI, zrobimy wszystko co możliwe, by służyć Wam radą, publikacjami, zachętą do działania, chociaż nasze możliwości topnieją z każdą godziną. Z ręką na sercu i przed Obliczem Boga Wszechmogącego, wobec Chrystusa jako przychodzącego na Sąd, ogłaszamy POWSZECHNĄ MOBILIZACJĘ! Zanim zawyją syreny alarmowe, dajcie ze siebie wszystko, by Chrystus zastał Was przygotowanymi i czuwającymi, gdy nadejdzie! Wprawdzie to Jego przyjście będzie rozciągnięte w czasie i związane z różnymi wydarzeniami o charakterze zewnętrznym, nie miejcie najmniejszej wątpliwości: przyjdzie wkrótce na Sąd Ostateczny i odda ziemię swoim świętym!

 

ks. Adam S. i Tomasz, 4 czerwca 2019 roku.

Zanim zamieściliśmy na naszej stronie powyższy apel, w tym samym dniu sam Bóg jakby „podpisał się” pod nim, dyktując Tomaszowi swoje ultimatum pod adresem Polski i Polaków.

 

2019-06-04 15:15 w czasie modlitwy, w Godzinie Miłosierdzia.

NAWRACAJ SIĘ POLSKO!

 

Tak mówi Pan:

Nawracaj się Polsko.

Nawracajcie się miasta Północy.

Nawracajcie się miasta Wschodu i Zachodu.

Nawracajcie się miasta Południa, albowiem czas się dopełnia!

Nawracaj się ludu polski, żyjący na ziemiach waszych dziadów i pradziadów, i ten rozproszony po świecie, bo zbliża się czas żniwowania, zbliża się czas sprawiedliwości, bo sprawiedliwy Sędzia dokona sądu nad narodami Ziemi!

Narodzie Polski, jeśli nie uczynisz pokuty i nie wrócisz do Mnie, podzielisz los innych narodów, albowiem wybrałem cię i ochroniłem, uczyniłem dobro i napełniłem Duchem Moim obficiej, byś mógł dopełnić powierzonego ci zadania, ale odrzucasz dary Miłosierdzia Mego i idziesz drogą zatracenia tak jak inne narody!

Narodzie Polski, nie słuchasz głosu posłanych, a spijasz słowo z ust zwodzicieli, bo niemiła ci pokuta, a Sędzia sprawiedliwy napawa cię lękiem!

Narodzie Polski, który patrzysz z lubością na zgorszenie, a zakrywasz swe oczy przed prawdą i drogą, która prowadzi do Mnie!

Narodzie Polski, ty który ukrywasz swoje odstępstwo i bratasz się z poganami, stając się jak oni! Wzywam cię! Odrzuć odstępstwo, wysłuchaj posłanych i pokutuj, bo nadchodzi czas jedynej prawdy i jedynej sprawiedliwości.

Wzywam cię! Nie brataj się z poganami, lecz wskazuj im drogę do Mnie. Bo kto brata się z poganami, przyjmując prawo pogan, staje się jak poganin. Kto stawia słowo człowieka nad słowo Moje, już czyni z siebie poganina.

Jak Mam was Polacy obudzić, skoro ni słowo miłości, ni przestrogi do was nie trafia? Czy tak jak innych mam was ratować, dopuszczając cierpienie i udrękę?

Ból, jaki zadaje ten akt miłości, jest niepojmowalny dla waszego rozumu, a cierpienie Moje trwa nieustannie, lecz z miłości do was znoszę je, bo miłość Moja do was nie zna granic.

Nawracaj się Polsko, bo jestem już w drodze, a sąd nad ziemią już się rozpoczął. Jest to na razie sąd napominania słowem, lecz nie będzie on trwał długo, bo zapominacie szybko o tym co wam mówię, a słowo Moje rozbrzmiewa nadal jak głos wołającego na pustyni. Kiedy ten sąd się jednak dopełni, zakończy się czas Miłosierdzia, tak przedłużany dzięki Mojej Matce, która nieustannie powstrzymuje sprawiedliwość Moją. Ale zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, dokona się niebawem Sąd Ostateczny nad całą Ziemią i nad wszystkimi narodami, i oddzieleni zostaną umarli, by umrzeć lub żyć wiecznie, i żywi, by cieszyć się z przyjścia Mego.

 

Jam Jest Sędzią Sprawiedliwym!

Jam Jest Zdrojem Miłosierdzia!

Jam Jest Sprawiedliwością Świata!