Copyright © 2019 Ks. Adam Skwarczyński. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Zaprzyjaźnione strony:

www.wydawnictwo-iskraz.pl

 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

01 stycznia 2020

Czy wiesz, co to Paruzja? Czy wiąże się ona z końcem świata? A z tryumfem Niepokalanego Serca Maryi? Z Sądem Ostatecznym? Jak możemy do niej przygotować siebie i innych, nawet cały świat? Jaka w tym przygotowaniu rola ruchu “Iskra z Polski”? Kto tę “Iskrę” tworzy i jak do niej się przyłączyć? Jak rozpoznać znaki obecnego czasu? NA TE I NA INNE PYTANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA NASZEJ STRONIE, NA KTÓREJ SERDECZNIE CIĘ WITAMY, DROGI CZYTELNIKU!

Strona poświęcona Paruzji

czyli  OSTATECZNEMU
przyjściu Pana Jezusa

 

„Gdy się modliłam za Polskę – pisze św. Faustyna (Dzienniczek 1732) – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat
na ostateczne przyjście moje”.

 x

DO: PRZYJŚCIE OSTATECZNE - PARUZJA

Ks. Adam Skwarczyński otrzymał od Boga w tej kwestii kilkakrotne pouczenia. Dzielił się nimi w wywiadach, homiliach oraz na piśmie – w broszurach, rozpowszechnianych przez nasze wydawnictwo. Można ująć je krótko w sposób następujący:

Przyjście Pana Jezusa “powtórne” będzie jednocześnie “ostatecznym”.

Będzie to przyjście na SĄD OSTATECZNY, przez który przejdziemy teraz, na “końcu czasów”, a nie na końcu świata.

Sąd Ostateczny będzie miał charakter poprawczy, co będzie najwyraźniejsze w PIERWSZEJ JEGO FAZIE – w “prześwietleniu sumień”, czyli sądzie szczegółowym takim jak po śmierci, tyle że bez śmierci. Obejmie on wszystkich ludzi bez wyjątku w tej samej chwili. Staną przed Jezusem, przychodzącym w ich duchowym doświadczeniu z aniołami, z wielką mocą i majestatem, w swojej chwale.

Potem będzie czas na poprawę, może około roku, a ponieważ dużo ludzi wykorzysta go w celu przeciwnym: pogłębi jeszcze swoje odstępstwo od Boga – konieczna będzie straszliwa kara w postaci kataklizmów, oczyszczająca ziemię.

Ludzie, którzy po niej pozostaną, podzielą się wyraźnie na dwie kategorie: odstępców i nawróconych. Wszyscy oni przejdą przez drugą fazę Sądu Ostatecznego – trzy dni ciemności.

W ciągu tych trzech dni ciemności odstępcy będą porwani przez demony do piekła, a nawróceni będą się modlić w pomieszczeniach zamkniętych.

Pod koniec dnia trzeciego nawróceni zostaną przez głos z Nieba wezwani do wyrzeczenia się nawet najmniejszego zła, a za chwilę do pełnego pojednania z pozostałymi na ziemi ludźmi (których zobaczą). Będzie to DRUGA FAZA SĄDU OSTATECZNEGO. Kto przez nią przejdzie, stanie się “nowym” człowiekiem, duchowo czystym, pełnym miłości Boga i bliźniego.

Ci “nowi” ludzie wyjdą na światło i zanurzą się w ogromnym szczęściu, dziękując Bogu za “nową” ziemię – jakby stworzoną na nowo. Będzie absolutnie czysta, płodna, pokryta nową roślinnością, gotowa do zamieszkania przez ludzi, obdarowanych niezwykłymi wynalazkami. “Będzie na niej mieszkała sprawiedliwość”.

Okres szczęścia nie będzie zbyt długi – będzie trwał zaledwie tyle, by ludzie doświadczyli piękna życia opartego ściśle na Ewangelii, osiągnęli najwyższy z możliwych poziom duchowego rozwoju, przygotowali się na okres powrotu szatana na ziemię i ostatnich okrutnych prześladowań. Będą im one zastępować czyściec, którego już nie będzie po końcu świata.

Na samym końcu nastąpi “porwanie na obłoki” świętych, a do piekła ich prześladowców, oraz zmartwychwstanie ciał zmarłych, podążających za swoimi duszami do Nieba lub do piekła.

 

Drogi Czyteniku, jeżeli czas Ci pozwala, pomódl się przynajmniej niektórymi z poniższych wezwań:

 

LITANIA OCZEKUJĄCYCH POWROTU SWEGO PANA

Litania pochodzi z książki ks. Adama Skwarczyńskiego „Z błogosławionymi Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek” (imprimatur z 11.10.2000 r. nr 2182(K)2000).

Przy wspólnym odmawianiu można zaproponować prowadzącemu, by na końcu każdego wezwania wypowiedział słowa zaznaczone literą W, a wszyscy dali odpowiedź (O):

Część I: W. O to Cię prosimy – O. Przyjdź Królestwo Twoje

Część II: W. Chryste króluj – O. Chryste zwyciężaj.

Część III: W. Niech zstąpi Duch Twój – O. I odnowi ziemię.

Ukochany, oto nadchodzisz! Biegnij przez góry, skacz po pagórkach. Paś swoje stada wśród lilii.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia – przed obliczem Twoim, który już się zbliżasz.

Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości – przed Tobą, który już się zbliżasz, by osądzić ziemię.

Osądź świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy, byśmy ujrzeli Twoje dzieła, zdumiewające czyny, których dokonasz na ziemi.

Daj nam ufność, byśmy się nie bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Ogłoś z nieba swój wyrok, na sąd się podnieś, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Niech nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę, a ci, których gniew nie dotknie, niech obchodzą Twe święto.

Zapanuj od morza do morza, niech oddadzą Ci pokłon wszyscy królowie, niech służą Ci wszystkie narody.

Niech głoszą wśród ludów, że Ty jesteś Królem i żeś świat tak utwierdził, iż się nie zachwieje. Uśmierz wojny aż po krańce ziemi, skrusz łuki i włócznie, a tarcze spal ogniem.

Niech za dni Twoich sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.

Niech miecze zostaną już przekute na pługi, a włócznie na sierpy, nie chcemy się więcej zaprawiać do wojny.

Niech wilk się pasie razem z barankiem, a dawne dzieje niech nawet na myśl nie przyjdą.

Niech nadejdzie Twoje zbawienie dla tych, którzy cześć Ci oddają, i chwała niech zamieszka w naszej ziemi.

Niech łaska i wierność spotkają się z sobą – wierność niech z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość niech spojrzy z nieba.

Zmiłuj się nad biednym i ubogim, nędzarza ocal od śmierci.

Niech kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Niech wszyscy, od najmniejszego do największego, poznają Ciebie.

Zabierz nam serce kamienne, a daj nam serce z ciała.

Daj ziemi obfitość zboża, a mieszkańcy miast niech się rozmnożą jak polna trawa. Obdarz nas szczęściem, a nasza ziemia niech wyda swój owoc.

Oto jesteśmy podobni do sług, oczekujących powrotu swego Pana.

Przyjdź Królestwo Twoje i zbaw nas od Złego.

Niech Twoja błyskawica, o Przychodzący, zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie. Przyjdź na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą, niech ujrzą Cię wszystkie narody.

Gdy zawołają do gór: Padnijcie na nas, a do pagórków: Przykryjcie nas! – spraw, byśmy nabrali ducha i z ufnością podnieśli głowy.

Niech ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie, postawi w pełnym świetle Twojej prawdy każdego mieszkańca ziemi.

Niech trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy, otworzy Tobie wszystkie drzwi i granice.

Wypełnij swoją obietnicę: niech z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. Ocal nas, gdy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

Zachowaj nas, gdy pobłogosławisz pokornych, by na własność posiedli ziemię.

Poślij Anioła, by węża starodawnego strącił do Czeluści, aby nie zwodził narodów, i pieczęć nad nim położył.

Okaż moc swego ramienia, rozprosz pyszniących się zamysłami serc swoich i strąć władców z tronu, a głodnych napełnij dobrami.

Niech cała ziemia rozraduje się Twoją obecnością z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia

świata.

Niech zakwas Twej Ewangelii zakwasi całe ciasto ziemi. Niech gałęzie drzewa-Kościoła oplotą cały glob ziemski.

Niech Twój naród niegdyś wybrany uzna w Tobie oczekiwanego Mesjasza.

 

 

Niech ostatni nie najęci robotnicy znajdą zatrudnienie w Twojej winnicy. Niech panny mądre z płonącymi lampami doczekają się Twojego powrotu. Niech jeden pasterz stanie na czele jednej owczarni-Kościoła.

Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Niech przed dniem sprawiedliwości nadejdzie dzień miłosierdzia.

Niech będzie dany ludziom znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przybite Zbawiciela, niech wychodzą wielkie światła oświecając ziemię.

Niech Twoje przyjście, o Panie, nie będzie karą dla zbolałej ludzkości, lecz uleczeniem poprzez przytulenie jej do Twego miłosiernego Serca.

Niech ocaleje Reszta, oddająca Ci chwałę i odbudowująca świat w oparciu o zasady Twojej Ewangelii.

Niech Nowe Zstąpienie Ducha Świętego, wspanialsze niż pierwsze, wieczernikowe, odnowi oblicze ziemi i oświeci ją swoim blaskiem.

Niech w końcu zatryumfują Oba Najświętsze Serca.

Niech zagaśnie ognisty miecz w ręku Anioła, gdy wszyscy mieszkańcy ziemi pogrążą się w wielkiej pokucie.

Niech w pełni nawróci się Rosja oraz inne narody, żyjące dotychczas bez Boga. Niech zabrzmi Hosanna, gdy ludy, zachwycone Bogiem, zegną kolana przed Tobą.

Niech mieszkańcy ziemi uznają najpokorniejszą Maryję za Panią Wszystkich Narodów. Niech nowi wielcy święci, wychowani w szkole Maryi, nadadzą kierunek rozwojowi świata. Niech upadną nędzne nauki, podważające Twoją Wszechmoc.

Niech na ziemi zapanuje ten pokój, który jest Twoim darem, o zmartwychwstały Panie.

Niech odnowieni wewnętrznie ludzie wielbią Ciebie i Twój majestat i niech służą Tobie jak przed zepsuciem świata.

Niech okręt Twego Kościoła przy „kolumnach” Eucharystii oraz Maryi będzie bezpieczny od napaści wrogów.

Niech nowi władcy będą prawą ręką Kościoła świętego, naśladującego cnoty swego Założyciela. Niech budowa cywilizacji miłości uczyni ludzkość solidarną, szczęśliwą rodziną.

Niech świętość każdej rodziny czyni ją szkołą społecznej miłości oraz domowym Kościołem.

Niech Kościół wejdzie w swoją nową wiosnę, a młodzież – jego nadzieja – niech odważnie dąży do świętości.

Niech ludzkość szczęśliwie rozpocznie, dwa tysiące lat po Twoim narodzeniu, nowy etap swoich dziejów.

Niech drugie Twoje Przyjście będzie ustanowieniem na zawsze w świecie Twego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

O. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Módlmy się.

Boże, który nie chcesz śmierci żadnego grzesznika, lecz żeby się nawrócił i miał życie, pokornie Cię błagamy, spójrz na nas okiem Twego miłosierdzia i wypełnij swoje odwieczne obietnice. Odnów mocą Twego Ducha Świętego oblicze ziemi, a swojemu Kościołowi daj nową wiosnę, by pokorny, czysty i święty cieszył się tryumfem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

   Drodzy Uczestnicy ruchu „Iskra z Polski” i wszyscy Przyjaciele!

   Dziękujemy Bogu za spokojne Święta, za dar Pokoju, jakże kruchy i ulotny w dzisiejszym świecie. Za pogodę „śródziemnomorską” w środku zimy – wszak dnia przybywa, słońce od półtora tygodnia wędruje w stronę wiosny, w kierunku równika. Dziękujemy za rozbrzmiewający kolędami liturgiczny okres Bożego Narodzenia, który zakończy się niedzielą Chrztu Pańskiego (12 stycznia). Za trwający do Środy Popielcowej karnawał, który przynosi Wam sporo okazji do dobrej zabawy… Jednak nasza dobra rada: nie rozpychajcie zbytnio swojego żołądka, gdyż potem w Wielkim Poście (to jest dwuznacznik – może on trwać dłużej niż 40 dni!) może być Wam trudno… Szanujcie też jedzenie jako dar Boży!

   Kiedyś, gdy jeszcze nie było telewizji, robiącej z dusz wielki śmietnik, chętnie słuchaliśmy radia. Jedna z audycji nazywała się „Wieczorek przy mikrofonie”, a sołtys Kierdziołek opowiadał w niej różne aktualności. Oto jedna z nich. W Koziej Wólce baby narobiły dużo pączków i postanowiły urządzić zawody: kto pierwszy zje dwadzieścia, dostanie w nagrodę litr spirtu. Spirt był – 4 ćwiartki stały na stole, a zawodników było kilkunastu. Szybko spuchli, ale o nagrodę walczyło jeszcze dwóch: Franek i Walenty. Ten drugi był już prawie zwycięzcą, ale zatrzymał się na 19-tym pączku, jakoś tak dziwnie oparł się łokciami o stół i siedzi. Wiecie, co się działo: doping publiki był ogromny, a on siedzi i nic. „Waluś, już tylko ostatni!” – krzyczą, a on: „Nie!” – i kręci głową. „Co ci się stało???” „Ja jestem człowiek uczciwy!” „Dlaczego nie chcesz wygrać?!” „Ja jestem człowiek uczciwy: jak mogę zjeść dwudziestego, kiedy na pierwszym już siedzę?!” Tak więc, drogie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, jeśli organizujecie zawody karnawałowe, dobrze je przemyślcie!

   A teraz na poważnie. Pamiętajmy, że jesteśmy, Drogie Iskierki – mimo iż najczęściej świat nas nie zna lub nie chce znać – ludem Drugiego Adwentu! Liturgiczny Adwent skończył się w tych dniach, jednak Drugi – tysiąc razy ważniejszy – trwa i będzie trwał aż do świtu po 3 dniach ciemności, kiedy to ocalona przez Boga Reszta ludzkości otrzyma od Niego w darze Nowy Świat.

Czasem pytacie, czy mamy jakieś nowe pouczenia z Nieba, dotyczące tego co nadchodzi. A więc mamy, i to w różnej formie, czasem w postaci „olśnień”. O dwóch z nich, otrzymanych ostatnio przez Tomasza, teraz słów kilka.

   „Pewien nieznany mi człowiek zaprowadził mnie do swojego domu, odsunął drzwi szafy i pokazał wiszącą w niej niewielką kostkę, pulsującą dziwnym kolorowym światłem. Tej energii – wyjaśnił – jeszcze nie macie na ziemi, będzie darem Boga dla Nowego Świata. Ta kostka, obecna w każdym domu, zasila wszystkie nasze urządzenia domowe, żadne sieci energetyczne nie są nam potrzebne”.

„Nagle było mi pokazane odejście z ziemi pewnego mężczyzny, dzisiaj nazywane «śmiercią». Szedł polną drogą w kierunku przepięknego rajskiego zakątka, pod drzewo, otoczone mnóstwem kwiatów i z rozśpiewanymi ptaszkami na gałęziach. Nagle poczuł senność i położył się na bujnej trawie, zasypiając. Za chwilę zobaczyłem ciąg dalszy: jego dusza, prowadzona przez świętego Józefa (Patrona szczęśliwego odchodzenia z ziemi) oraz aniołów wyruszyła w kierunku Bramy Nieba. Szli po wspaniałym, kolorowym moście, i był to pochód tryumfalny, w atmosferze wielkiej radości. Skojarzył mi się on z zaśnięciem Matki Bożej, tyle tylko, że nie było wzięcia do Nieba ciała, z którym nie wiem co się stało. Był to widok bardzo pocieszający. Wyobrażam sobie, że ten człowiek tak bardzo zatęsknił za Niebem, że Bóg już nie czekał z zabraniem go do Siebie”.

   W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak pisze święty Paweł Apostoł. Bóg jest Miłością, więc nie daje nam niczego, co by było złe lub nie pochodziło z Jego miłości. Dziękujmy Mu więc w tym Nowym roku za wszystko co daje i za wszystko co odbiera! Zaufajmy Mu jako Mocarzowi, który z czułą i troskliwą miłością niesie nas w swoich ramionach, i bądźmy wdzięczni także za trudności życiowe i za krzyż, bez którego do Nieba się nie idzie. A przy tym czuwajmy na modlitwie w tych ostatnich chwilach Jego Miłosierdzia, bo one wciąż jeszcze mają wpływ na kształt i zasięg wydarzeń, mających oczyścić ziemię. Gdy nadejdzie czas Bożej Sprawiedliwości, ta możliwość się skończy.

   Niech ten Boży Rok przybliży Was Wszystkich do Nowego Świata i do Nieba, w którym mamy się spotkać. Niech przez orędownictwo Maryi jako Bramy Niebieskiej (w Jej dniu) błogosławi Was Wszechmogący i Miłosierny Bóg, niech Was obdarzy swoim Pokojem.

 

Animatorzy ruchu „Iskra z Polski”, ks. Adam Skwarczyński oraz Tomasz, 1 stycznia 2020 roku.

 

PDF